Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP

(Från och med: 01.10.2019 april XNUMX)

Sekretesspolicy för Conaskin

I. Namn och adress till ansvarig person

Den person som är ansvarig i den mening som avses i Allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsförordningar är

Conaskin GmbH
Dr. Dirk Seegert
Schauenburgerstr. 116
D-24118 Kiel

Telefon: 0431 5606801
Fax: 0431 5606827
E-post: contact@conaskin.de
Hemsida: www.conaskin.de

II Dataskyddsombudets namn och adress

Dataskyddsombudet för den ansvariga är

Conaskin GmbH
Dr. Dirk Seegert
Schauenburgerstr. 116
D-24118 Kiel

Telefon: 0431 5606801
Fax: 0431 5606827
E-post: contact@conaskin.de
Hemsida: www.conaskin.de

III. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

I princip samlar vi in ​​och använder endast personuppgifter om våra användare i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en funktionell webbplats och vårt innehåll och våra tjänster. Insamling och användning av personuppgifter från våra användare sker regelbundet endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i de fall där förhandsgodkännande inte kan erhållas av praktiska skäl och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi erhåller den registrerades samtycke för behandling av personuppgifter, tjänar artikel 6 ai EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra ett kontrakt som den registrerade är part i, fungerar artikel 6 b GDPR som den rättsliga grunden. Detta gäller även för bearbetningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före kontraktet.

I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag är föremål för, tjänar artikel 6 c GDPR som den rättsliga grunden.

I händelse av att den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, är artikel 6 d GDPR som rättslig grund.

Om behandling är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger det förstnämnda intresset, fungerar artikel 6 f GDPR som den rättsliga grunden för behandlingen.

3. Radering av data och lagringstid

Den personens personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart lagringsändamålet inte längre gäller. Lagring kan också ske om detta föreskrivs av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsbestämmelser, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen är föremål för. Uppgifterna kommer också att blockeras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivs i de nämnda standarderna löper ut, såvida det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ingående eller fullgörande av ett kontrakt.

IV Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Varje gång vår webbplats öppnas samlar vårt system automatiskt in data och information från den uppringande datorns datorsystem.

Följande uppgifter samlas in:

 • Datum och tid för åtkomst
 • Besökte Conaskin-sidor
 • Användarens IP-adress
 • Katalogskydd användare
 • loggar
 • status
 • Mängden data
 • referer
 • Användaragent
 • kallas värdnamn

Uppgifterna lagras också i vårt systems loggfiler. IP-adresserna sparas anonymt. För att göra detta tas de tre sista siffrorna bort, dvs. 127.0.0.1 blir 127.0.0. *. IPv6-adresser anonymiseras också. De anonymiserade IP-adresserna sparas i 60 dagar. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6 paragraf 1 lit. f GDPR

3. Syfte med databehandling

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att webbplatsen ska kunna levereras till användarens dator. För att göra detta måste användarens IP-adress sparas under sessionens varaktighet.

Lagringen i loggfiler sker för att säkerställa funktionaliteten på webbplatsen. Dessutom använder vi informationen för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker inte.

Vårt berättigade intresse av databehandling enligt artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR ligger också i dessa syften.

4. Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av data för tillhandahållandet av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats.

Om data lagras i loggfiler är detta fallet senast efter sju dagar. Ytterligare lagring är möjlig. I det här fallet raderas eller alieneras användarnas IP-adresser så att det inte längre är möjligt att tilldela åtkomstklienten.

5. Alternativ för opposition och avlägsnande

Insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är avgörande för driften av webbplatsen. Det finns följaktligen ingen möjlighet att invända från användarens sida.

V. Analysverktyg och reklam

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras tydligt när webbplatsen öppnas igen.

Om tekniskt nödvändiga cookies används:

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att webbläsaren även kan identifieras efter byte av sidor.

Följande data lagras och överförs i kakorna:

Sessions-ID för den aktuella användarsessionen för att tilldela rätt kundvagn

Vi använder också cookies på vår webbplats som möjliggör en analys av användarnas surfbeteende.

På detta sätt kan följande data överföras:

Identifiering av den aktuella sidan och användarsessionen

Användardata som samlas in på detta sätt pseudonymiseras av tekniska försiktighetsåtgärder. Det är därför inte längre möjligt att tilldela data till den anropande användaren. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

När du besöker vår webbplats informeras användaren om användningen av cookies för analysändamål och hans samtycke till behandlingen av de personuppgifter som används i detta sammanhang erhålls. I detta sammanhang finns det också en hänvisning till denna dataskyddsdeklaration.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga kakor är artikel 6 lit. f GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av kakor för analysändamål är artikel 6 a GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

3. Syfte med databehandling

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter byte av sidor.

Vi behöver cookies för följande applikationer:

Tilldelning av rätt kundvagn till den aktuella användarsessionen.

Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga kakor används inte för att skapa användarprofiler.

Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Analyscookiesna berättar hur webbplatsen används och så att vi kontinuerligt kan optimera vårt erbjudande och använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Vårt berättigade intresse av behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR ligger i dessa syften.

4. Lagringstid, möjlighet till invändning och borttagning

Cookies lagras på användarens dator och överförs därifrån till vår webbplats. Som användare har du därför full kontroll över användningen av cookies. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies inaktiveras för vår webbplats är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas i sin helhet.

Överföring av Flash-cookies kan inte förhindras via webbläsarens inställningar, utan genom att ändra inställningarna för Flash Player.

Du kan inaktivera användningen av cookies av tredje part genom att ringa in deaktiveringssidan för nätverksannonseringsinitiativet: Gå till sidan för deaktivering

5. Google Analytics

a) Beskrivning och omfattning av databehandling

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallat “Google”, på vår webbplats. Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och därmed möjliggör analys av din användning av webbplatsen.

Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen, t.ex.

 • Browser-typ / -version,
 • använt operativsystem,
 • Referreringsadress (den tidigare besökta sidan),
 • Värdnamn för åtkomstdator (IP-adress),
 • Tid för serverbegäran,

sänds vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data. Vi använder Google Analytics på vår webbplats med tillägget “_gat._anonymizeIp”. I det här fallet kommer din IP-adress redan att förkortas av Google inom EU: s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och därmed anonymiseras. Hela IP-adressen skickas endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall.

b) Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga kakor är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR

c) Syfte med databehandling

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.

Vi fortsätter att använda Google Analytics för att utvärdera data från dubbelklick på cookies och AdWords för statistiska ändamål. Om du inte vill ha det här kan du göra det via Annonspreferenshanteraren off.

d) Lagringstid, möjlighet till invändning och borttagning

Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av kakan och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att använda länken nedan Ladda ner plugin-programmet för webbläsaren och installera den eller genom att klicka på följande länk: Justera cookie-inställningar. En opt-out-cookie ställs in som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Opt-out-kakan är endast giltig i denna webbläsare och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du tar bort cookies i den här webbläsaren måste du ställa in opt-out-cookien igen.

Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics finns i Google Analytics hjälp.

6. Facebook-pixel

Vår webbplats använder Facebook: s besökaraktivitetspixel för omvandlingsmätning, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

På så sätt kan besökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Som ett resultat kan effektiviteten av Facebook-annonser utvärderas för statistiska och marknadsundersökta ändamål och framtida reklamåtgärder optimerade.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör för denna webbplats, vi kan inte dra slutsatser om användarnas identitet. Däremot lagras och bearbetas data av Facebook, så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook data för egna reklamändamål enligt Facebook Data Use Policy kan använda. Som ett resultat kan Facebook göra det möjligt för annonser att visas på Facebook och utanför Facebook. Denna användning av data kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Die Nutzung von Facebook-Pixel erfolgt a Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an effektiven Werbemaßnahmen unter Einschluss der sozialen Medien.

I Facebook: s integritetspolicy hittar du mer information om skyddet av din integritet: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan även använda remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet Annonsinställningar under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen off. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användarbaserad annonsering från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliance: s webbplats: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

VI. Plugins och verktyg

"Shariff Wrapper" plugin-program för sociala medier

Vi erbjuder dig möjligheten att använda så kallade "sociala medieknappar" på vår webbplats. För att skydda dina uppgifter litar vi på "Shariff" -lösningen under implementeringen. Som ett resultat är dessa knappar endast integrerade på vår webbplats som en statisk grafik som innehåller en länk till motsvarande webbplats för leverantören. Genom att klicka på bilden kommer du att omdirigeras till respektive leverantörs webbplats, precis som den fungerar med vanliga länkar. Först när du besöker leverantörens webbplats får den information om dig, till exempel din IP-adress. Om du inte klickar på knappgrafiken sker inget datautbyte. Information om insamling och användning av dina data i sociala nätverk finns i respektive användarvillkor för respektive leverantör. Du hittar mer information om plugin och Shariff-lösningen här: https://de.wordpress.org/plugins/shariff/

Vi erbjuder knappar för följande tjänster / företag på vår webbplats: Facebook, Instagram, YouTube.

WooCommerce

Vi samlar in information under beställningsprocessen i vår butik.

1. Vad vi samlar in och lagrar

Medan du besöker vår webbplats registrerar vi:

 • Visade produkter: Här visar vi produkter som du nyligen har sett.
 • Plats, IP-adress och webbläsartyp: Vi använder detta för syften som att beräkna skatter och fraktkostnader
 • Leveransadress: Vi ber dig att ange detta, till exempel för att fastställa fraktkostnaderna innan du gör en beställning och att kunna skicka beställningen till dig.

Vi använder också cookies för att hålla reda på innehållet i din kundvagn medan du besöker vår webbplats.

När du handlar hos oss ber vi dig att tillhandahålla information som ditt namn, fakturerings- och leveransadress, e-postadress och telefonnummer, kreditkort / betalningsinformation och valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord. Vi använder denna information för följande ändamål:

 • Skicka information om ditt konto och beställningar
 • Svar på dina frågor, inklusive återbetalningar och klagomål
 • Behandling av betalningstransaktioner och förebyggande av bedrägeri
 • Ställ in ditt konto för vår butik
 • Överensstämmelse med alla lagliga skyldigheter, till exempel skatteberäkning
 • Förbättring av våra butikerbjudanden
 • Skicka marknadsföringsmeddelanden när du vill ta emot dem

När du skapar ett konto hos oss sparar vi ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Denna information kommer att användas för att fylla i betalningsinformationen för framtida beställningar.

Vi lagrar vanligtvis information om dig så länge vi behöver den för att samla in och använda den och vi är skyldiga att lagra den. Vi lagrar till exempel orderinformation i tio år av skatte- och redovisningsskäl. Detta inkluderar ditt namn, din e-postadress och din fakturerings- och leveransadress.

Vi sparar också kommentarer eller betyg om du väljer att lämna dem.

2. Vem som helst från vårt team har tillgång

Medlemmar i vårt team har tillgång till den information du ger oss. Till exempel kan både administratörer och butikschefer komma åt:

 • Beställa information som köpta produkter, köptid och leveransadress och
 • Kundinformation som ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransinformation.

Våra teammedlemmar har tillgång till denna information för att behandla beställningar, utfärda återbetalningar och hjälpa dig.

3. Vad vi delar med andra

Vi delar information med tredje part som hjälper oss att erbjuda våra beställningar och tjänster till dig. Till exempel PayPal, Google, Facebook.

4. betalningar

Vi accepterar betalningar med PayPal. När du behandlar betalningen överförs en del av dina uppgifter till PayPal. Endast information som krävs för behandling eller genomförande av betalningen vidarebefordras, såsom den totala köpeskillingen och betalningsinformationen.

Här kan du PayPal sekretesspolicy View.

Googles webbfonter

Denna webbplats använder så kallade webbsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig representation av teckensnitt. Google-teckensnitten installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

VII Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Du kan prenumerera på ett gratis nyhetsbrev på vår webbplats. När du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs data från inmatningsmask till oss.

Vid registrering registreras användarens e-postadress.

För behandling av uppgifterna erhålls ditt samtycke under registreringsprocessen och hänvisning görs till denna dataskyddsdeklaration.

Om du köper varor eller tjänster på vår webbplats och anger din e-postadress kan vi använda den för att skicka ett nyhetsbrev. I ett sådant fall skickas endast direktannonsering för våra egna liknande varor eller tjänster via nyhetsbrevet.

I samband med databehandlingen för utskick av nyhetsbrev överförs inte uppgifterna till tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är artikel 6 (a) GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till följd av försäljning av varor eller tjänster är avsnitt 7 (3) UWG.

3. Syfte med databehandling

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Nyhetsbrev zuzustellen.

Insamling av andra personuppgifter som en del av registreringsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den e-postadress som används.

4. Lagringens varaktighet

Informationen kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress lagras därför så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktivt.

Övriga personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen raderas vanligtvis efter en period på sextio dagar.

5. Alternativ för opposition och avlägsnande

Den berörda användaren kan när som helst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Det finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev för detta ändamål.

Detta gör det också möjligt för dig att återkalla ditt samtycke till lagring av de personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

VIII Registrering

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

På vår webbplats erbjuder vi användare möjlighet att registrera sig genom att tillhandahålla personuppgifter. Uppgifterna matas in i en inmatningsmask och överförs till oss och lagras. Personuppgifterna behandlas endast för korrespondens med dig och endast för det ändamål för vilket du gjorde uppgifterna tillgängliga för oss. Vi vidarebefordrar endast dina uppgifter till det rederi som beställts vid leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av varorna. För att behandla betalningar vidarebefordrar vi bara dina kundvagndata till det kreditinstitut som beställts med betalningen.

När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" via PayPal, kommer dina betalningsuppgifter att behandlas av PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter "PayPal") samlas in externt. PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll för betalningsmetodernas kreditkort via PayPal, autogirering via PayPal eller - om så erbjuds - "köp på konto" via PayPal. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang i syfte att avgöra om respektive betalningsmetod ska tillhandahållas. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). När det gäller poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Adressdata ingår i beräkningen av poängvärdena. För ytterligare information om dataskydd, inklusive information om de kreditbyråer som används, se PayPal sekretesspolicy.

Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part utöver detta. Följande uppgifter samlas in under registreringsprocessen:

 • Kön eller titel
 • förnamn
 • efternamn
 • E-post-Adresse
 • Gata och husnummer
 • postnummer
 • Placera
 • land
 • lösenord
 • acceptera sekretesspolicyn

frivillig datainformation:

 • Företagsnamn
 • Apotek (ja / nej)
 • kontakt
 • Momsregistreringsnummer.
 • Telefonnummer
 • Fax
 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vid tidpunkten för registreringen lagras också följande uppgifter:

Tid för registrering

Som en del av registreringsprocessen erhålls användarens samtycke till behandlingen av dessa uppgifter.

2. Rättslig grund för databehandling

Om användaren har gett sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna artikel 6 ai GDPR.

Om registreringen tjänar till att fullgöra ett avtal som användaren är part i eller att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna artikel 6 bi GDPR.

3. Syfte med databehandling

Registrering av användaren krävs för att fullgöra ett avtal med användaren eller för att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal för att

- Förenkla framtida beställningar

- Tilldelning av vissa prisvillkor för z. B. återförsäljare eller apotek

4. Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Detta är fallet under registreringsprocessen för att fullgöra ett kontrakt eller för att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal när uppgifterna inte längre behövs för genomförandet av kontraktet. Även efter avtalets ingående kan det vara nödvändigt att spara personuppgifter om avtalspartnern för att uppfylla avtalsenliga eller juridiska skyldigheter.

5. Alternativ för opposition och avlägsnande

Som användare kan du avbryta din registrering när som helst. Du kan när som helst ändra informationen om dig.

Raderingen sker efter telefonisk eller skriftlig anmälan (via brev eller e-post) inom fem arbetsdagar efter mottagande av begäran om radering.

Registrerade användare har också möjlighet att själva redigera och radera användardata efter inloggning via "Mitt konto".

Om uppgifterna krävs för att fullgöra ett kontrakt eller för att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal är för tidig radering av uppgifterna endast möjliga om det inte finns några avtalsenliga eller juridiska skyldigheter för att förhindra radering.

IX. Den registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du registrerad i enlighet med GDPR och du har följande rättigheter gentemot den ansvarige:

1. Rätt till information

Du kan begära bekräftelse från den ansvariga personen om hur personuppgifter som rör dig behandlas av oss.

Om sådan behandling har ägt rum kan du begära följande information från den ansvariga personen:

(a) de syften för vilka personuppgifterna behandlas,

(b) kategorierna av personuppgifter som behandlas,

(c) mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut eller fortfarande avslöjas;

(d) den planerade varaktigheten för lagring av dina personuppgifter eller, om specifik information inte finns, kriterier för att bestämma lagringstiden;

(e) förekomsten av en rätt till korrigering eller radering av dina personuppgifter, en rätt att begränsa behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot denna behandling;

f) rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet,

g) all tillgänglig information om informationens ursprung om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade,

h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22 paragraf 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för uppgifterna ämne.

Du har rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att få information om lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 GDPR i samband med överföringen.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt till korrigering och / eller slutförande gentemot den ansvariga personen om de behandlade personuppgifterna som berör dig är felaktiga eller ofullständiga. Den ansvariga måste göra rättelsen omedelbart.

3. Rätt till begränsning av behandlingen

Under följande villkor kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:

(a) om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som gäller dig under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;

(b) behandlingen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och istället begära att användningen av personuppgifterna begränsas;

(c) den ansvarige inte längre behöver personuppgifterna för bearbetningsändamålen, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

(d) om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR och det ännu inte har fastställts om de ansvariga personernas legitima skäl överväger dina skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan dessa uppgifter - förutom lagring - endast erhållas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av viktigt allmänt intresse unionen eller en medlemsstat.

Om behandlingsbegränsningen har begränsats enligt ovanstående villkor kommer du att informeras av den ansvariga innan begränsningen upphävs.

4. Rätt till annullering

a) Skyldighet att radera

Du kan begära att den ansvariga personen raderar personuppgifterna om dig omedelbart, och den ansvariga är skyldig att radera dessa uppgifter omedelbart om något av följande skäl gäller:

(1) De personuppgifter som rör dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

(2) Du återkallar ditt samtycke som grundades på behandlingen i enlighet med artikel 6 (a) eller artikel 1 (a) GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

(3) Du motsätter dig behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller du motsätter dig behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 2 GDPR.

(4) De personuppgifter som rör dig har behandlats olagligt.

(5) Raderingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som den ansvariga är föremål för.

(6) De personuppgifter som hänför sig till dig samlades in i förhållande till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 paragraf 1 GDPR.

b) Information till tredje part

Om den ansvariga har offentliggjort dina personuppgifter och är enligt Artikel 17 GDPR är skyldig att radera dem, han ska vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att informera de ansvariga för databehandling som behandlar personuppgifterna att du är den registrerade Du har begärt att du raderar alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter.

c) Undantag

Rätten till radering finns inte om behandlingen är nödvändig

(1) att utöva rätten till yttrandefrihet och information;

(2) Att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt unionslagstiftningen eller de medlemsstater som den ansvariga är föremål för, eller att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller i utövandet av officiell myndighet som personen ansvarig har tilldelats har varit;

(3) av allmänna intressen på folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9 punkt 2 och h och artikel 9 punkt 3 i GDPR;

(4) för arkivering i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89 paragraf 1 GDPR, i den mån den rätt som nämns i avsnitt 1 sannolikt kommer att göra förverkligandet av målen för denna behandling är omöjlig eller allvarligt försämrad, eller

(5) för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

5. Rätt att informeras

Om du har hävdat rätten till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen mot den ansvariga personen är han skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har blivit avslöjade om denna korrigering eller radering av uppgifterna eller begränsningen av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats.

Du har rätten till den ansvariga att få information om dessa mottagare.

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig, som du har lämnat till den ansvariga, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från den ansvariga till vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att

(a) behandlingen baseras på samtycke i enlighet med artikel 6 a GDPR eller artikel 1 a GDPR eller på ett avtal i enlighet med artikel 9 b GDPR och

(b) behandlingen utförs med hjälp av automatiserade procedurer.

När du utövar denna rätt har du också rätten att överföra dina personuppgifter direkt från en controller till en annan, i den mån detta är tekniskt genomförbart. Andra människors friheter och rättigheter får inte påverkas av detta.

Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller vid utövandet av en officiell myndighet som har överförts till den ansvariga personen.

7. Rätt att invända

Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som är baserad på artikel 6 stycke 1 lit. e eller f DSGVO äger rum för att invända; detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser.

Den ansvariga personen kommer inte längre att behandla de personuppgifter som rör dig, såvida han inte kan bevisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om de personuppgifter som rör dig behandlas för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som gäller dig för sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån det är förknippat med sådan direktannonsering.

Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

I samband med användningen av informationssamhällets tjänster - oavsett direktiv 2002/58 / EG - har du möjlighet att utöva din rätt till invändning med hjälp av automatiserade procedurer som använder tekniska specifikationer.

8. Rätt att återkalla samtyckeförklaringen enligt dataskyddslagen

Du har rätt att när som helst dra tillbaka din samtyckeförklaring enligt dataskyddslagen. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen som utförs på grundval av ditt samtycke fram till återkallelsepunkten.

9. Automatiserat beslut i enskilda fall inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättsliga effekter på dig eller som väsentligt påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet fattas

(a) är nödvändigt för ingående eller genomförande av ett avtal mellan dig och den ansvariga personen,

(b) är tillåtet på grundval av lagstiftningen i unionen eller de medlemsstater som den ansvariga personen är föremål för och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen eller

(c) görs med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut kan dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 paragraf 1 GDPR, såvida inte artikel 9 paragraf 2 lit. a eller g gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter och din legitima intressen.

När det gäller de fall som nämns i (a) och (c) ska den ansvariga personen vidta lämpliga åtgärder för att skydda rättigheter och friheter och dina legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få ingripande av en person från personens sida ansvariga, för att uttrycka sin egen ståndpunkt och hördes om att bestrida beslutet.

10. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du tror att behandlingen av dina personuppgifter är emot GDPR bryter mot.

Tillsynsmyndigheten till vilken klagomålet lämnades informerar klaganden om status och resultatet av klagomålet, inklusive möjligheten till rättsmedel enligt artikel 78 i GDPR.

Insamling och lagring av data kan motsättas när som helst med framtida effekt.

Du kan inaktivera användningen av cookies av tredje part genom att använda Deaktiveringssida för nätverksreklaminitiativet . Samtal

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på följande länk: [ga_optout]. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats.

Du kan också förhindra att Google Analytics samlar in och använder din IP-adress genom att installera webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Närmare Information.

Du hittar mer information om användningsvillkor och dataskydd här: Info 1 / Info 2.

Vi vill påpeka att Google Analytics har konfigurerats på den här webbplatsen på ett sådant sätt att en anonym samling av IP-adresser garanteras.

X. Databehandling via sociala nätverk

Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De enskilda sociala nätverken vi använder finns nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Google+ etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende omfattande om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat socialt medieinnehåll (t.ex. som knappar eller reklambannrar). Att besöka vår närvaro på sociala medier utlöser många dataskyddsrelaterade processer. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår närvaro på sociala medier kan operatören av portalen för sociala medier tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I detta fall registreras dessa data, till exempel med hjälp av cookies som lagras på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av sociala medieportaler skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På detta sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför respektive sociala medier. Om du har ett konto med respektive socialt nätverk kan den intressebaserade annonseringen visas på alla enheter där du är eller var inloggad.

Observera också att vi inte kan spåra alla bearbetningsprocesser på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan vidare bearbetning utföras av operatörerna av portalen för sociala medier. Mer information finns i användningsvillkoren och dataskyddsbestämmelserna i respektive sociala medieportaler.

1. Rättslig grund

Våra framträdanden på sociala medier är avsedda att säkerställa största möjliga närvaro på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Analysprocesserna som initierats av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som måste specificeras av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6 par. 1 lit. en GDPR).

2. Ansvarig person och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sociala mediasidor (t.ex. Facebook) ansvarar vi och operatören av sociala medieplattformen för de databehandlingsåtgärder som utlöses under detta besök. I princip kan du utöva dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet och klagomål) mot oss såväl som anspråk mot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. mot Facebook).

Observera att vi, trots det delade ansvaret med operatörerna av sociala medieportaler, inte har fullt inflytande över databehandlingen av de sociala medieportalerna. Våra alternativ baseras till stor del på respektive persons företagspolicy
Leverantör.

3. Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt av oss via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart syftet med deras lagring inte längre gäller, du ber oss ta bort dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller . Sparade kakor finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande på lagringsperioden för dina data, som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna ändamål. För mer information, kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

4. Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Facebook är certifierat enligt EU-US Privacy Shield.

Vi har ingått ett avtal om gemensam behandling (Controller Addendum) med Facebook. Detta avtal specificerar vilken databehandling vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan se detta avtal under följande länk: överenskommelse.

Du kan justera dina annonsinställningar själv i ditt användarkonto. Klicka på för att göra detta på följande länk och logga in: Länk

Mer information finns i Facebook sekretesspolicy.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Instagram sekretesspolicy.