Konsumentom przysługuje następujące prawo do odstąpienia od umowy:

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa, trzeba

Conaskin GmbH
Schauenburgerstr. 116
24118 Kilonia
E-mail: kontakt@conaskin.de
Tel.: + 49 431 5606-801
Fax: + 49 431 5606-827

poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od was, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrany rodzaj dostawy inny niż oferowane przez nas najtańsze Standardowy mają) i spłacić natychmiast później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zgłoszenie zostało przyjęte o swojej rezygnacji z tej umowy z nami. Z tego zwrotu używamy tej samej metody płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku będzie pobierana prowizja w tym spłaty. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwróconych towarów z powrotem, albo dopóki nie wykazały, że zwracany towar, w zależności co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosimy koszty zwrotu towaru, jeżeli cena zwracanego towaru przekracza 40,00 EUR – w przeciwnym razie ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Specjalne uwagi

Nie ma prawa do odstąpienia od umowy

  • W przypadku umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta (§ 312g ust. 2 pkt. 1 BGB).
  • w przypadku umów na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu (§ 312g ust. 2 pkt 3 BGB).

Wzór formularza odstąpienia

(Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)

do:
Conaskin GmbH
Schauenburgerstr. 116
24118 Kilonia

 

Ja/my* niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas* umowy na zakup następujących towarów:

zamówione dnia

otrzymane w *

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Koniec odwołania.