*** HOUD ER REKENING MEE DAT! Helaas kunnen we van 23.08 tot 10.09.2023 juli XNUMX geen goederen verzenden! ***

Privacybeleid

(Vanaf: 01.10.2019 april XNUMX)

Privacybeleid voor Conaskin

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is

Conaskin GmbH
dr. Dirk Seegert
Schauburgerstr. 116
D-24118 Kiel

Telefoon: 0431 5606801
Fax: 0431 5606827
E-mail: contact@conaskin.de
website: www.conaskin.de

II Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Conaskin GmbH
dr. Dirk Seegert
Schauburgerstr. 116
D-24118 Kiel

Telefoon: 0431 5606801
Fax: 0431 5606827
E-mail: contact@conaskin.de
website: www.conaskin.de

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verzamelen en gebruiken we alleen persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is om een ​​functionele website en onze inhoud en diensten te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om praktische redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6 (1) (c) AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), AVG als rechtsgrondslag.

Indien verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 (1) (f) AVG als de rechtsgrond voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in Unieregelgeving, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

IV Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Datum en tijd van toegang
 • Bezochte Conaskin-pagina's
 • IP-adres van de gebruiker
 • Directorybeveiliging gebruiker
 • logs
 • Status code
 • hoeveelheid data
 • Referer
 • User Agent
 • hostnaam genoemd

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. De IP-adressen worden anoniem opgeslagen. Hiervoor worden de laatste drie cijfers verwijderd, dwz 127.0.0.1 wordt 127.0.0.*. IPv6-adressen worden ook geanonimiseerd. De geanonimiseerde IP-adressen worden 60 dagen bewaard. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6 lid 1 lit.f AVG

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen voor de duur van de sessie.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.

Ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG ligt in deze doeleinden.

4. Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensverzameling voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logfiles worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Elke verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is om de toegangsclient toe te wijzen.

5. Oppositie en verwijderingsoptie

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website en de Speicherung der Daten in Logfiles ist for the Betrieb of Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

V. Analysetools en advertenties

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Indien technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt:

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd na het wisselen van pagina's.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

Sessie-ID van de huidige gebruikerssessie om het juiste winkelwagentje toe te wijzen

We gebruiken ook cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

Identificatie van de momenteel geopende pagina en gebruikerssessie

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens aan de bellende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, punt f AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6 (1) (a) AVG als de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Toewijzing van de juiste winkelwagen aan de huidige gebruikerssessie.

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies vertellen ons hoe de website wordt gebruikt, zodat we ons aanbod voortdurend kunnen optimaliseren en deze informatie kunnen gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

In deze doeleinden ligt ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG.

4. Duur van opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies werden op de Rechner des Nutzers gespeichert en gemaakt door een unserer Seite übermittelt. Als de Nutzer een volle Kontrolle over de Verwendung van Cookies biedt. Er zijn verschillende soorten cookies in Ihrem. Internetbrowser kan een cookie vinden die door cookies kan worden gedecoreerd. Bereits gespeicherte Koekjes kunnen worden gemaakt van gelöscht. Overlijdt kann auch automatisch erfolgen. Werden Cookies voor onze website deaktiviert, kan niet worden gebruikt voor alle functies van de website vollumfänglich genutzt werden.

Het verzenden van Flash-cookies kan niet worden voorkomen via de instellingen van de browser, maar door de instellingen van de Flash Player te wijzigen.

U kunt het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief op te roepen: Ga naar de deactiveringspagina

5.Google Analytics

a) Beschreibung en Umfang der Datenverarbeitung

Wij gebruiken op onze site Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google". Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, zoals:

 • Browser-type / -versie,
 • Verwendetes Betriebssystem,
 • Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • Tijdstip van serververzoek,

worden meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Wij gebruiken Google Analytics op onze website met de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. In dit geval wordt uw IP-adres al door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en daardoor geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, punt f AVG

c) Doel van de gegevensverwerking

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

We blijven Google Analytics gebruiken om gegevens van dubbelklikcookies en AdWords voor statistische doeleinden te evalueren. Wil je dit niet, dan kan dat via de via Beheer van advertentievoorkeuren off.

d) Duur van opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onderstaande link te gebruiken Browser-plug-in downloaden en installeer het of door op de volgende link te klikken: Pas de cookie-instellingen aan. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics-hulp.

6. Facebook pixels

Our website measures conversions using visitor action pixels from Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

These allow the behavior of site visitors to be tracked after they click on a Facebook ad to reach the provider's website. This allows an analysis of the effectiveness of Facebook advertisements for statistical and market research purposes and their future optimization.

The data collected is anonymous to us as operators of this website and we cannot use it to draw any conclusions about our users' identities. However, the data are stored and processed by Facebook, which may make a connection to your Facebook profile and which may use the data for its own advertising purposes, as stipulated in the Facebook gegevens Use Policy . This will allow Facebook to display ads both on Facebook and on third-party sites. We have no control over how this data is used.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op Art 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve advertenties, waaronder sociale media.

Check out Facebook's privacy policy to learn more about protecting your privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

You can also deactivate the custom audiences remarketing feature in the Ads Settings section at https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . You will first need to log into Facebook.

If you do not have a Facebook account, you can opt out of usage-based advertising from Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

VI. Plug-ins en tools

"Shariff Wrapper" plug-in voor sociale media

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website gebruik te maken van zogenaamde "social media buttons". Om uw gegevens te beschermen, maken wij tijdens de implementatie gebruik van de “Shariff” -oplossing. Daardoor zijn deze knoppen alleen als statische afbeelding op onze site geïntegreerd die een link naar de bijbehorende website van de aanbieder bevat. Door op de afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende aanbieder, net zoals bij normale links. Alleen wanneer u de website van de provider bezoekt, ontvangt deze informatie over u, zoals uw IP-adres. Als u niet op de grafische knop klikt, vindt er geen gegevensuitwisseling plaats. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in sociale netwerken vindt u in de respectieve gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder. U kunt hier meer informatie vinden over de plug-in en de Shariff-oplossing: https://de.wordpress.org/plugins/shariff/

Voor de volgende diensten/bedrijven bieden wij op onze website buttons aan: Facebook, Instagram, YouTube.

WooCommerce

We verzamelen informatie tijdens het bestelproces in onze winkel.

1. Wat we verzamelen en opslaan?

Terwijl u onze site bezoekt, registreren wij:

 • Bekeken producten: hier laten we u producten zien die u onlangs heeft bekeken.
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken dit voor doeleinden zoals het schatten van belastingen en verzendkosten
 • Verzendadres: Wij vragen u deze te verstrekken om bijvoorbeeld de verzendkosten te kunnen bepalen voordat u een bestelling plaatst en om de bestelling naar u te kunnen verzenden.

We gebruiken ook cookies om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden terwijl u onze website bezoekt.

Wanneer u bij ons winkelt, zullen we u vragen om informatie te verstrekken zoals uw naam, factuur- en verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer, creditcard- / betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Informatie over uw account en bestellingen verzenden
 • Reactie op uw vragen, inclusief terugbetalingen en klachten
 • Verwerking van betalingstransacties en fraudepreventie
 • Stel uw account in voor onze winkel
 • Naleving van alle wettelijke verplichtingen, zoals belastingberekening
 • Verbetering van onze winkelaanbiedingen
 • Marketingberichten verzenden wanneer u ze wilt ontvangen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, slaan wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op. Deze informatie wordt gebruikt om de betalingsgegevens voor toekomstige bestellingen in te vullen.

We slaan informatie over u meestal op zolang we deze nodig hebben om deze te verzamelen en te gebruiken en we zijn verplicht om deze op te slaan. Zo bewaren we bestelinformatie 10 jaar om fiscale en boekhoudkundige redenen. Dit omvat uw naam, uw e-mailadres en uw factuur- en verzendadres.

We slaan ook opmerkingen of beoordelingen op als u ervoor kiest om ze achter te laten.

2. Wie van ons team toegang heeft

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zowel beheerders als winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestelinformatie zoals gekochte producten, het tijdstip van aankoop en het verzendadres en
 • Klantgegevens zoals uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendgegevens.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te verwerken, terugbetalingen te doen en u te helpen.

3. Wat we met anderen delen

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen en diensten aan u aan te bieden. Bijvoorbeeld PayPal, Google, Facebook.

4. betalingen

Wij accepteren betalingen met PayPal. Bij het verwerken van de betaling wordt een deel van uw gegevens doorgegeven aan PayPal. Alleen gegevens die nodig zijn voor het verwerken of uitvoeren van de betaling worden doorgegeven, zoals de totale aankoopprijs en betalingsgegevens.

Hier kan je PayPal-privacybeleid View.

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

VII Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kunt zich op onze website aanmelden voor een gratis nieuwsbrief. Bij het registreren voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker naar ons verzonden.

Bij de registratie wordt het e-mailadres van de gebruiker verzameld.

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen als onderdeel van het registratieproces en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als u goederen of diensten koopt op onze website en uw e-mailadres invoert, kunnen we dit gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen. In een dergelijk geval wordt via de nieuwsbrief alleen directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te versturen.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, is artikel 6, lid 1, onder a) AVG als de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven.

Rechtsgrundlage voor de Versand des Nieuwsbrieven infolge des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Die Erhebung van E-mail adres van Nutzers dient dazu, den Nieuwsbrief zuzustellen.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens als onderdeel van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden meestal na een periode van zestig dagen verwijderd.

5. Oppositie en verwijderingsoptie

De betreffende gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een bijbehorende link.

Dit stelt u ook in staat om uw toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, in te trekken.

VIII. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld. Wij geven uw gegevens alleen door aan de vervoerder die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Om betalingen te verwerken, geven we uw winkelwagengegevens alleen door aan de kredietinstelling die de betaling heeft uitgevoerd.

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" via PayPal, worden uw betalingsgegevens verwerkt door PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") extern ingezameld. PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" via PayPal. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens worden meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar: PayPal-privacybeleid.

Hierna worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

 • Geslacht of titel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-Mail
 • straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Wachtwoord
 • accepteer het privacybeleid

vrijwillige gegevens informatie:

 • bedrijfsnaam
 • Apotheek (ja / nee)
 • contact
 • BTW-nummer.
 • Telefoonnummer
 • Fax
 • Bestel nieuwsbrief

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

Tijdstip van inschrijving

Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

Als de registratie wordt gebruikt om een ​​contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is vereist om een ​​contract met de gebruiker uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren om:

- Vereenvoudig toekomstige bestellingen

- Toekenning van bepaalde prijsvoorwaarden voor z. B. dealers of apotheken

4. Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Dit is het geval tijdens het registratieproces om een ​​contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook nadat het contract tot stand is gekomen, kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

5. Oppositie en verwijderingsoptie

Als gebruiker kunt u uw registratie op elk moment annuleren. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen op elk moment laten wijzigen.

De verwijdering vindt plaats na telefonische of schriftelijke kennisgeving (per brief of e-mail) binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot verwijdering.

Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de gebruikersgegevens zelf te bewerken en te verwijderen na het inloggen via "Mijn Account".

Als de gegevens nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen.

IX. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt.

Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

(a) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(b) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(c) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;

(d) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria om de duur van de opslag te bepalen;

(e) het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(f) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(g) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(h) het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 lid 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de gegevens onderwerpen.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Data in een Drittland of een eine internationale Organization übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Kunst. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de controller als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(a) als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(b) de verwerking onwettig is en u weigert de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzoekt om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;

(c) de verantwoordelijke persoon heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

(d) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.

Als de verwerkingsbeperking is beperkt volgens bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering

a) Verplichting om te wissen

U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

(1) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U herroept uw ​​toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) of artikel 9, lid 2 (a) AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 2 AVG.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.

(6) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG Https://www.tipsandtricks-hq.com/wordpress-easy-https-redirection-plugin

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Art. 17 (1) AVG is verplicht om ze te verwijderen, hij zal passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u de betrokkene bent. U heeft verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag die overgedragen aan de verantwoordelijke is;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9 lid 2 letter h en i evenals artikel 9 lid 3 AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens artikel 89 lid 1 AVG, voor zover het in paragraaf (1) genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig aantast, of

(5) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

5. Recht op informatie

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit blijkt niet mogelijk of vergt een onevenredige inspanning.

U heeft het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:

(a) de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG of artikel 9, lid 2 (a) AVG of op een contract in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG en

(b) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak die van algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO vindt plaats om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De persoon die verantwoordelijk is verwerkt niet langer de persoonlijke gegevens over u, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij - de uitoefening van uw recht op verzet door middel van geautomatiseerde processen waarin technische specificaties gedefinieerd - ongeacht richtlijn 2002 / 58 / EG.

8. Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

(a) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,

(b) is toegestaan ​​op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden evenals uw legitieme belangen te vrijwaren of

(c) is gemaakt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 9, lid 1, AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of (g), van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden te beschermen en uw legitieme belangen.

Met betrekking tot de onder (a) en (c) genoemde gevallen zal de verantwoordelijke persoon passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant te verkrijgen van de verantwoordelijke, om hun eigen standpunt kenbaar te maken en gehoord te worden over het aanvechten van het besluit.

10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Niettegenstaande een anders administratieve of juridische procedures, heb je het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de plaats van de vermeende schending te bereiken als je van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO tegendeel.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht werd ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure overeenkomstig artikel 78 AVG.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met effect voor de toekomst worden tegengesproken.

U kunt het gebruik van cookies door derden deactiveren door gebruik te maken van de Deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief noemen.

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken: [ga_optout]. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics uw IP-adres verzamelt en gebruikt door de browser-add-on te installeren om Google Analytics te deactiveren. Dichterbij Informatie.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier: info 1 / info 2.

Wij willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website zo is geconfigureerd dat een anonieme verzameling van IP-adressen gegarandeerd is.

X. Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbare profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijvoorbeeld like-knoppen of advertentiebanners) bezoekt. Een bezoek aan onze aanwezigheid op sociale media leidt tot tal van gegevensbeschermingsgerelateerde verwerkingen. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de operator van de socialemediaportal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent aangemeld of geen account hebt bij de respectieve portals voor sociale media. In dit geval worden deze gegevens verzameld, bijvoorbeeld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres op te slaan.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de portals van sociale media gebruikersprofielen maken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunt u op interesses gebaseerde advertenties bekijken in en uit uw aanwezigheid op sociale media. Als u een account hebt bij het respectieve sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de portals van sociale media kunnen begrijpen. Afhankelijk van de provider kunnen daarom verdere verwerkingshandelingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de portals van sociale media. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke portaalsites voor sociale media.

1. Wettelijke basis

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een ​​zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen die moeten worden gespecificeerd door de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. Toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, lit. a AVG).

2. Verantwoordelijke persoon en claimen van rechten

Als u een van onze aanwezigheid op sociale media (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, zijn wij en de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) fundamenteel uitoefenen tegen ons ook vordering tegen de exploitant van het betreffende socialemediaportaal (bijv. tegen Facebook).

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale-mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de sociale-mediaportalen. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende persoon
Aanbieder.

3. Duur van opslag

De gegevens die we rechtstreeks te verzamelen over de social media aanwezigheid zullen worden verwijderd uit onze systemen zodra het doel wordt afgeweken voor hun winkel, vraagt ​​u ons om te verwijderen, uw toestemming voor opslag of het doel voor data-opslag wordt geëlimineerd in te trekken. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

4. Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. Provider is de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS privacyschild.

We hebben een overeenkomst met Facebook gesloten over gedeelde verwerking (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke computeractiviteiten wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. Deze overeenkomst kan worden bekeken via de volgende link: Vereinbarung.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op op de volgende link en log in: Link

Details zijn te vinden in de Facebook-privacybeleid.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, vindt u in: Instagram privacybeleid.