*** HOUD ER REKENING MEE DAT! Helaas kunnen we van 23.08 tot 10.09.2023 juli XNUMX geen goederen verzenden! ***

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Annulering

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract. De wachttijd bedraagt ​​veertien dagen na de datum, die de eindproducten in het bezit te kopen die niet de vervoerder genomen of door u aangegeven derde partij of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Conaskin GmbH
Schauburgerstr. 116
24118 Kiel
E-mail: contact@conaskin.de
Tel .: + 49 431 5606-801
Fax: + 49 431 5606-827

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van het aanbod (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een soort van levering anders dan die van ons, goedkoopste Standard hebben gekozen vergoeden hebben), en terug te betalen onmiddellijk uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving is ontvangen over de annulering van dit contract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval u in rekening gebracht vergoedingen voor deze aflossing. We kunnen terugbetaling totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen zijn teruggekeerd, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen als de prijs van de te retourneren goederen hoger is dan EUR 40,00 - anders draagt ​​u de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Speciale opmerkingen

Er is geen herroepingsrecht

  • In het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument (artikel 312g (2) nr. 1 BGB).
  • in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd (artikel 312g (2) nr. 3 BGB).

Formulier voor de intrekking

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)

naar:
Conaskin GmbH
Schauburgerstr. 116
24118 Kiel

 

Ik/wij* herroep/herroepen hierbij het door mij/ons gesloten contract* voor de aankoop van de volgende goederen:

besteld op

ontvangen bij *

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

datum

(*) Verwijder indien van toepassing.

 

Einde herroeping.