Tietosuoja

(Vuodesta: 01.10.2019. huhtikuuta XNUMX)

Tietosuojakäytäntö Conaskinille

I. Vastuuhenkilön nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden jäsenvaltioiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojasäännösten mukainen vastuuhenkilö on

Conaskin GmbH
DR. Dirk Seegert
Schauenburgerstr. 116
D-24118 Kiel

Puhelin: 0431 5606801
Faksi: 0431 5606827
Sähköposti: contact@conaskin.de
sivusto: www.conaskin.de

II Tietosuojavastaavan nimi ja osoite

Vastuuhenkilön tietosuojavastaava on

Conaskin GmbH
DR. Dirk Seegert
Schauenburgerstr. 116
D-24118 Kiel

Puhelin: 0431 5606801
Faksi: 0431 5606827
Sähköposti: contact@conaskin.de
sivusto: www.conaskin.de

III. Yleistä tietoa tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Periaatteessa keräämme ja käytämme käyttäjien henkilötietoja vain siltä osin kuin se on välttämätöntä toimivan verkkosivuston sekä sisällön ja palveluiden tarjoamiseksi. Käyttäjiemme henkilötietojen kerääminen ja käyttö tapahtuu säännöllisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeus koskee tapauksia, joissa etukäteistä suostumusta ei voida saada käytännön syistä ja tietojen käsittely on lain sallittua.

2. Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle

Siltä osin kuin saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta toimii oikeusperustana henkilötietojen käsittelylle.

Käsiteltäessä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka rekisteröidy on osapuolena, oikeusperustana toimii GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee myös käsittelytoimia, joita vaaditaan ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden suorittamiseen.

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on välttämätöntä yrityksellemme kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, oikeusperustana toimii GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, oikeusperustana toimii GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Jos käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi ja jos rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja perusvapaudet eivät ole suurempia kuin edellä mainitut edut, GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta palvelee käsittelyn oikeusperustana.

3. Tietojen poistaminen ja tallennuksen kesto

Kyseisen henkilön henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun tallennuksen tarkoitus ei enää ole voimassa. Varastointi voi tapahtua myös, jos Euroopan tai kansallinen lainsäätäjä on säätänyt asiasta unionin asetuksissa, laeissa tai muissa säännöksissä, joihin vastuuhenkilö kuuluu. Tiedot estetään tai poistetaan myös, jos mainittujen standardien mukainen varastointiaika päättyy, ellei tietoja ole tarpeen säilyttää edelleen sopimuksen tekemiseksi tai täyttämiseksi.

IV Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina, kun verkkosivumme avataan, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja kutsuvan tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Seuraavat tiedot kerätään:

 • Pääsypäivä ja -aika
 • Vieraili Conaskin-sivuilla
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Hakemistosuojauksen käyttäjä
 • tukit
 • statusCode
 • datan määrä
 • Lähettäjä
 • User Agent
 • kutsutun isäntänimen

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. IP-osoitteet tallennetaan nimettömästi. Tätä varten kolme viimeistä numeroa poistetaan, eli 127.0.0.1 muuttuu 127.0.0. *. Myös IPv6-osoitteet nimettömiksi. Anonymisoituja IP-osoitteita säilytetään 60 päivän ajan. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilökohtaisten tietojen kanssa.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallennuksen oikeusperusta on GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Järjestelmän on väliaikaisesti tallennettava IP-osoite, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

Lokitiedostoihin tallennetaan verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivuston optimointiin ja tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei arvioida markkinointitarkoituksia varten.

Myös oikeutettu etumme tietojenkäsittelyyn GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti on näissä tarkoituksissa.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamista varten, näin on, kun kyseinen istunto on päättynyt.

Jos tiedot on tallennettu lokitiedostoihin, näin on viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Säilytys tämän lisäksi on mahdollista. Tällöin käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai poistetaan, jotta pääsevää asiakasta ei enää voida määrittää.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamiseksi ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on välttämätöntä verkkosivuston toiminnalle. Näin ollen käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastustaa sitä.

V. Analyysityökalut ja mainonta

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Internet-selaimeen tai käyttäjän tietokonejärjestelmän Internet-selaimeen. Kun käyttäjä etsii verkkosivustoa, eväste voidaan tallentaa käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tämä eväste sisältää tyypillisen merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa selvästi, kun verkkosivusto avataan uudelleen.

Jos käytetään teknisesti välttämättömiä evästeitä:

Käytämme evästeitä verkkosivustomme käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Jotkin verkkosivustomme elementit edellyttävät, että soittava selain voidaan tunnistaa myös sivunvaihdon jälkeen.

Seuraavat tiedot tallennetaan ja lähetetään evästeisiin:

Nykyisen käyttäjäistunnon istuntotunnus oikean ostoskorin määrittämiseksi

Käytämme verkkosivustollamme myös evästeitä, joiden avulla voidaan analysoida käyttäjien surffauskäyttäytymistä.

Tällä tavalla voidaan lähettää seuraavat tiedot:

Tällä hetkellä käytetyn sivun ja käyttäjäistunnon tunniste

Tällä tavalla kerätyt käyttäjätiedot ovat pseudonymisoituja teknisillä varotoimilla. Siksi tietoja ei ole enää mahdollista osoittaa kutsuvalle käyttäjälle. Tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

Kun vierailet verkkosivustollamme, käyttäjälle ilmoitetaan evästeiden käytöstä analyysitarkoituksiin ja hänen suostumuksensa tässä yhteydessä käytettyjen henkilötietojen käsittelyyn saadaan. Tässä yhteydessä viitataan myös tähän tietosuojailmoitukseen.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle teknisesti välttämättömiä evästeitä käyttäen on GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle evästeiden avulla analyysitarkoituksiin on GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoituksena on yksinkertaistaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjille. Joitakin verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeitä. Tätä varten on välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös sivunvaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraaviin sovelluksiin:

Oikean ostoskorin määritys nykyiselle käyttäjäistunnolle.

Teknisesti välttämättömien evästeiden keräämiä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.

Analyysievästeitä käytetään verkkosivustomme ja sen sisällön laadun parantamiseen. Analyysievästeet kertovat meille, kuinka verkkosivustoa käytetään, joten voimme jatkuvasti optimoida tarjouksemme ja käyttää näitä tietoja raporttien kokoamiseen verkkosivuston toiminnasta ja muiden verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseksi.

Näihin tarkoituksiin liittyy oikeutettu etumme henkilötietojen käsittelyyn GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Varastoinnin kesto, mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja siirretään sieltä sivustollemme. Käyttäjänä sinulla on siis täysi hallinta evästeiden käytön suhteen. Voit poistaa käytöstä tai rajoittaa evästeiden lähettämistä muuttamalla asetuksia Internet-selaimessasi. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, on mahdollista, että kaikkia verkkosivuston toimintoja ei voida käyttää täysimääräisesti.

Flash-evästeiden lähettämistä ei voida estää selaimen asetuksilla, vaan muuttamalla Flash Playerin asetuksia.

Voit deaktivoida evästeiden käytön kolmansien osapuolten kautta avaamalla verkkomainonta-aloitteen deaktivointisivun: Siirry deaktivointisivulle

5. Google Analytics

a) Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme verkkosivustollamme Google Analyticsia, verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, jäljempänä "Google". Google Analytics käyttää niin kutsuttuja "evästeitä", tekstitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivustosi käytön analysoinnin.

Evästeen tuottamat tiedot verkkosivustosi käytöstä, kuten

 • Selaimen tyyppi / versio,
 • käyttöjärjestelmä,
 • Viittaava URL-osoite (aikaisemmin vierailema sivu),
 • Käytettävän tietokoneen isäntänimi (IP-osoite),
 • Palvelinpyynnön aika,

yleensä Google lähettää ja tallentaa palvelimille Yhdysvalloissa. Selaimesi lähettämää IP-osoitetta osana Google Analyticsia ei yhdistetä muihin Google-tietoihin. Käytämme verkkosivustollamme Google Analyticsia lisäyksellä "_gat._anonymizeIp". Tällöin Google jo lyhentää IP-osoitettasi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa ja siten nimettömäksi. Koko IP-osoite lähetetään vain Google-palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä poikkeustapauksissa.

b) Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle teknisesti välttämättömiä evästeitä käyttäen on GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

c) Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivustosi käyttöä, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Voit estää evästeiden tallennuksen asettamalla selainohjelmiston vastaavasti; haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.

Jatkamme Google Analyticsin käyttöä kaksoisnapsautettujen evästeiden ja AdWordsin tietojen arvioimiseksi tilastollisiin tarkoituksiin. Jos et halua tätä, voit tehdä sen Mainosvalintojen hallinta pois.

d) Varastoinnin kesto, mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia ja verkkosivustosi käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja käsittelemästä näitä tietoja käyttämällä alla olevaa linkkiä Lataa selaimen laajennus ja asenna se tai napsauttamalla seuraavaa linkkiä: Säädä evästeasetuksia. Asetetaan opt-out -eväste, joka estää tietojen keräämisen tulevaisuudessa, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Opt-out-eväste on voimassa vain tässä selaimessa ja vain verkkosivustollamme ja se on tallennettu laitteellesi. Jos poistat evästeet tästä selaimesta, joudut asettamaan opt-out-evästeen uudelleen.

Lisätietoja tietosuojasta Google Analyticsin yhteydessä on Google Analytics -ohje.

6. Facebook-pikseli

Sivustomme käyttää muuntamaan mittaus vierailija Toiminta pikseliä Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook").

Tällä tavoin kävijöiden käyttäytymistä voidaan seurata sen jälkeen, kun ne on ohjattu palveluntarjoajan verkkosivustoon klikkaamalla Facebook-mainosta. Tämän seurauksena Facebook-mainosten tehokkuutta voidaan arvioida tilastollisiin ja markkinatutkimuksiin ja tuleviin mainostustoimiin optimoituna.

Kerätty tieto on nimettömänä meille tämän verkkosivuston ylläpitäjänä, emmekä voi tehdä johtopäätöksiä käyttäjien identiteetistä. Tietoja tallennetaan ja käsitellään kuitenkin Facebookissa, joten yhteyden muodostaminen kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollista ja Facebook tiedot omien mainontatarkoitusten mukaan. Facebook tietojen käyttöä koskevat käytännöt voi käyttää. Tämän seurauksena Facebook voi ottaa mainokset näkyviin Facebookissa ja Facebookin ulkopuolella. Sivustooperaattori ei voi vaikuttaa tällaiseen tietojen käyttöön.

Die Nutzung von Facebook-Pixel erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 litraa f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an effektiven Werbemaßnahmen unter Einschluss der sozialen Medien.

Facebookin tietosuojakäytännössä on lisätietoja yksityisyyden suojaamisesta: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Voit myös käyttää uudelleenmarkkinointitoimintoa "Mukautetut yleisöt" kohdassa Mainokset-asetukset-kohdassa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen pois. Tätä varten sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa käyttöperusteisen mainonnan Facebookista European Interactive Digital Advertising Alliance -sivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

VI. Laajennukset ja työkalut

"Shariff Wrapper" sosiaalisen median laajennus

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden käyttää niin kutsuttuja "sosiaalisen median painikkeita" verkkosivustollamme. Tietojesi suojaamiseksi luotamme Shariff-ratkaisuun toteutuksen aikana. Tämän seurauksena nämä painikkeet on integroitu sivustollemme vain staattisena kuvana, joka sisältää linkin vastaavaan palveluntarjoajan verkkosivustoon. Napsauttamalla kuvaa, sinut ohjataan kyseisen palveluntarjoajan verkkosivustolle, aivan kuten se toimii tavallisten linkkien kanssa. Vasta kun vierailet palveluntarjoajan verkkosivustolla, se saa sinusta tietoja, kuten IP-osoitteesi. Jos et napsauta grafiikkapainiketta, tietoja ei vaihdeta. Tietoja tietojesi keräämisestä ja käytöstä sosiaalisissa verkostoissa on kyseisen palveluntarjoajan vastaavissa käyttöehdoissa. Löydät lisätietoja laajennuksesta ja Shariff-ratkaisusta täältä: https://de.wordpress.org/plugins/shariff/

Tarjoamme painikkeita seuraaville palveluille / yrityksille verkkosivustollamme: Facebook, Instagram, YouTube.

WooCommerce

Keräämme tietoja tilausprosessin aikana kaupassamme.

1. Mitä keräämme ja säilytämme

Kun vierailet sivustollamme, tallennamme:

 • Katsellut tuotteet: Tässä näytämme sinulle tuotteet, joita olet äskettäin katsellut.
 • Sijainti, IP-osoite ja selaintyyppi: Käytämme tätä esimerkiksi verojen ja lähetyskustannusten arvioimiseen
 • Toimitusosoite: Pyydämme sinua toimittamaan tämän, jotta voimme esimerkiksi määrittää toimituskulut ennen tilauksen tekemistä ja lähettää tilauksen sinulle.

Käytämme myös evästeitä seurataksemme ostoskorisi sisältöä, kun vierailet verkkosivustollamme.

Kun ostat kanssamme, pyydämme sinua antamaan tietoja, kuten nimesi, laskutus- ja toimitusosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, luottokortin / maksutiedot ja valinnaiset tilitiedot, kuten käyttäjänimen ja salasanan. Käytämme näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Lähetetään tietoja tilistäsi ja tilauksistasi
 • Vastaus tiedusteluihisi, mukaan lukien hyvitykset ja valitukset
 • Maksutapahtumien käsittely ja petosten estäminen
 • Luo tili tilillesi
 • Kaikkien lakisääteisten velvoitteiden, kuten verolaskelman, noudattaminen
 • Myymälämme tarjousten parantaminen
 • Lähetetään markkinointiviestejä, kun haluat saada ne

Kun luot tilin kanssamme, tallennamme nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Näitä tietoja käytetään tulevien tilausten maksutietojen täyttämiseen.

Tallennamme sinusta yleensä tietoja niin kauan kuin tarvitsemme niitä keräämiseen ja käyttämiseen, ja meidän on pakko tallentaa ne. Tallennamme tilaustietoja esimerkiksi 10 vuoden ajan vero- ja kirjanpitosyistä. Tämä sisältää nimesi, sähköpostiosoitteesi ja laskutus- ja toimitusosoitteesi.

Tallennamme myös kommentteja tai arvioita, jos päätät jättää ne.

2. Kenellä tiimillämme on pääsy

Tiimimme jäsenillä on pääsy meille antamiisi tietoihin. Esimerkiksi sekä järjestelmänvalvojat että kauppojen johtajat voivat käyttää:

 • Tilaustiedot, kuten ostetut tuotteet, ostoaika ja toimitusosoite ja
 • Asiakastiedot, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi sekä laskutus- ja toimitustiedot.

Tiimimme jäsenillä on pääsy näihin tietoihin tilausten käsittelemiseksi, hyvitysten antamiseksi ja auttamiseksi.

3. Mitä jaamme muille

Jaamme tietoja kolmansien osapuolten kanssa, jotka auttavat meitä tarjoamaan tilauksia ja palveluja sinulle. Esimerkiksi PayPal, Google, Facebook.

4. maksut

Hyväksymme maksut PayPalin kautta. Maksua käsiteltäessä osa tiedoistasi välitetään PayPalille. Vain maksun käsittelyyn tai suorittamiseen tarvittavat tiedot välitetään, kuten kokonaishinta ja maksutiedot.

Täältä saat PayPalin tietosuojakäytäntö Näkymä.

Google Web Fonts

Tämä sivusto käyttää Googlen tarjoamia ns. Web-fontteja kirjasinten yhtenäiseen esittämiseen. Google-fontit asennetaan paikallisesti. Google-palvelimiin ei ole yhteyttä.

VII Uutiskirje

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Voit tilata ilmaisen uutiskirjeen verkkosivustollamme. Kun rekisteröidyt uutiskirjeeseen, syötemaskin tiedot välitetään meille.

Rekisteröityessä käyttäjän sähköpostiosoite kerätään.

Tietojen käsittelyä varten suostumuksesi saadaan osana rekisteröintiprosessia ja viitataan tähän tietosuojailmoitukseen.

Jos ostat tavaroita tai palveluita verkkosivustoltamme ja annat sähköpostiosoitteesi, voimme käyttää sitä uutiskirjeen lähettämiseen. Tällöin uutiskirjeen kautta lähetetään vain omien vastaavien tuotteiden tai palveluiden suora mainonta.

Uutiskirjeiden lähettämistä koskevan tietojenkäsittelyn yhteydessä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Oikeusperusta tietojen käsittelylle sen jälkeen, kun käyttäjä on rekisteröitynyt uutiskirjeeseen, on GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.

Oikeusperusta uutiskirjeen lähettämiselle tavaroiden tai palvelujen myynnin seurauksena on UWG: n 7 §: n 3 momentti.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Die Erhebung der sähköpostiosoite Nutzers päivämäärä, Newsletter zuzustellen.

Muiden henkilötietojen kerääminen osana rekisteröintiprosessia estää palvelujen tai käytettyjen sähköpostiosoitteiden väärinkäytön.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tavoitteen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Siksi käyttäjän sähköpostiosoite tallennetaan niin kauan kuin uutiskirjeen tilaaminen on aktiivista.

Muut rekisteröintiprosessin aikana kerätyt henkilötiedot poistetaan yleensä XNUMX päivän kuluttua.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Kyseinen käyttäjä voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki tätä tarkoitusta varten.

Tämän avulla voit myös peruuttaa suostumuksesi rekisteröintiprosessin aikana kerättyjen henkilötietojen tallentamiseen.

VIII Rekisteröinti

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Tarjoamme verkkosivustollamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä toimittamalla henkilötietoja. Tiedot syötetään syöttömaskiin ja välitetään meille ja tallennetaan. Henkilötietoja käsitellään vain kirjeenvaihtoon kanssasi ja vain siihen tarkoitukseen, jota varten olet antanut tiedot meille. Välitämme tietojasi vain kuljetusliikkeelle, joka on tilannut toimituksen, sikäli kuin se on tarpeen tavaroiden toimittamiseksi. Maksujen käsittelemiseksi välitämme ostoskorisi tiedot vain maksun suorittaneelle luottolaitokselle.

Kun maksat PayPalin kautta, luottokortilla PayPalin kautta, suoraveloituksella PayPalin kautta tai - jos tarjotaan - "tilillä ostaminen" PayPalin kautta, PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22–24 käsittelee maksutietosi. Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal"), kerätty ulkopuolelta. PayPal pidättää oikeuden suorittaa luottotietojen luottotarkastus PayPalin kautta, suoraveloitus PayPalin kautta tai - jos tarjotaan - "tilillä ostaminen" PayPalin kautta. PayPal käyttää luottotarkastuksen tulosta maksukyvyttömyyden tilastollisen todennäköisyyden suhteen päättääkseen, tarjotaanko kyseinen maksutapa. Luottoraportti voi sisältää todennäköisyysarvoja (ns. Pisteet). Sikäli kuin pisteet on sisällytetty luottoraportin tulokseen, ne perustuvat tieteellisesti tunnustettuun matemaattis-tilastolliseen menettelyyn. Osoitetiedot sisältyvät pistearvojen laskemiseen. Lisätietoja tietosuojasta, mukaan lukien tiedot käytetyistä luottolaitoksista, on osoitteessa PayPalin tietosuojakäytäntö.

Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille tämän jälkeen. Seuraavat tiedot kerätään rekisteröintiprosessin aikana:

 • Sukupuoli tai otsikko
 • Vorname
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Katu ja talonumero
 • Postleitzahl
 • Sijainti
 • Maa
 • salasana
 • hyväksy tietosuojakäytäntö

vapaaehtoiset tiedot:

 • Yrityksen nimi
 • Apteekki (kyllä ​​/ ei)
 • kosketus
 • ALV-numero
 • Telefonnummer
 • Faksi
 • Tilaa uutiskirjeemme

Rekisteröinnin yhteydessä tallennetaan myös seuraavat tiedot:

Ilmoittautumisaika

Osana rekisteröintiprosessia saadaan käyttäjän suostumus näiden tietojen käsittelyyn.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohdan XNUMX alakohta.

Jos rekisteröinnin tarkoituksena on täyttää sopimus, jonka osapuolena käyttäjä on, tai toteuttaa sopimusta edeltäviä toimenpiteitä, tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käyttäjän rekisteröinti vaaditaan käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseksi

- Yksinkertaista tulevia tilauksia

- Tiettyjen hintaehtojen jakaminen z: lle. B. jälleenmyyjät tai apteekit

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty.

Näin tapahtuu rekisteröintiprosessissa sopimuksen täyttämiseksi tai ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, kun tietoja ei enää tarvita sopimuksen toteuttamiseen. Jopa sopimuksen tekemisen jälkeen saattaa olla tarpeen tallentaa sopimuskumppanin henkilötietoja sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Käyttäjänä voit peruuttaa rekisteröinnin milloin tahansa. Voit muuttaa itsestäsi tallennettuja tietoja milloin tahansa.

Poistaminen tapahtuu puhelimitse tai kirjallisesti (kirjeitse tai sähköpostitse) 5 työpäivän kuluessa poistopyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröityneillä käyttäjillä on myös mahdollisuus muokata ja poistaa käyttäjätietoja itse kirjautumisen jälkeen "Oma tili" -palvelun kautta.

Jos tietoja vaaditaan sopimuksen täyttämiseen tai ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseen, tietojen ennenaikainen poistaminen on mahdollista vain, jos poistamisen estämiseksi ei ole sopimukseen perustuvia tai oikeudellisia velvoitteita.

IX. Rekisteröidyn oikeudet

Jos henkilötietojasi käsitellään, olet GDPR: n mukainen rekisteröity ja sinulla on seuraavat oikeudet vastuuhenkilöön nähden:

1. Oikeus saada tietoja

Voit pyytää vahvistusta vastuuhenkilöltä siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

Tässä tapauksessa voit pyytää seuraavia tietoja vastuuhenkilöltä:

a) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;

b) käsiteltävien henkilötietojen luokat;

(c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille sinuun liittyviä henkilötietoja on paljastettu tai joita paljastetaan edelleen;

(d) henkilötietojesi suunniteltu säilytysaika tai, jos erityisiä tietoja ei ole saatavana, kriteerit tallennuksen keston määrittämiseksi;

(e) oikeus oikaista tai poistaa henkilötietojasi, oikeus rajoittaa vastuuhenkilön suorittamaa käsittelyä tai oikeus vastustaa tätä käsittelyä;

f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

g) kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä;

h) automatisoidun päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi GDPR: n 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti ja - ainakin näissä tapauksissa - merkitykselliset tiedot asiaan liittyvästä logiikasta sekä käsittelyn laajuudesta ja suunnitelluista vaikutuksista tietoihin aihe.

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, lähetetäänkö sinuun liittyviä henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä voit pyytää, että sinulle ilmoitetaan tiedonsiirron yhteydessä asianmukaisista takuista GDPR 46 artiklan mukaisesti.

2. Oikeus oikaisuun

Sinulla on oikeus oikaisuun ja / tai täydentämiseen vastuuhenkilöön nähden, jos sinua koskevat käsitellyt henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Vastuuhenkilön on tehtävä korjaus välittömästi.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan seuraavin ehdoin:

(a) jos kiistät sinua koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden ajanjakson ajan, jonka avulla vastuuhenkilö voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden;

(b) käsittely on laitonta ja kieltäydyt poistamasta henkilötietoja ja pyydät sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;

(c) vastuuhenkilö ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta sinä tarvitset niitä lain vaatimusten esittämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen, tai

(d) jos olet vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kappaleen mukaisesti, eikä ole vielä selvitetty, ovatko vastuussa olevan henkilön lailliset syyt sinun syysi suuremmat.

Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, nämä tiedot - lukuun ottamatta niiden tallentamista - voidaan sallia vain sinun suostumuksellasi tai laillisten vaatimusten esittämiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai unionin tai jäsenvaltion käsittelemistä tärkeistä yleisen edun syistä.

Jos käsittelyrajoitusta on rajoitettu yllä olevien ehtojen mukaisesti, vastuuhenkilö ilmoittaa asiasta sinulle ennen rajoituksen poistamista.

4. Peruutusoikeus

a) Poistamisvelvoite

Voit pyytää vastuuhenkilöä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot välittömästi, ja vastuuhenkilö on velvollinen poistamaan nämä tiedot välittömästi, jos jokin seuraavista syistä täyttyy:

(1) Sinua koskevat henkilötiedot eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muuten käsitelty.

(2) Peruutat suostumuksesi, johon käsittely perustui, GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.

(3) Vastustat käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 1 kappaleen mukaisesti, eikä käsittelylle ole pakottavia laillisia syitä, tai vastustat käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

(4) Sinua koskevia henkilötietoja on käsitelty laittomasti.

(5) Henkilötietojesi poistaminen on välttämätöntä, jotta voidaan täyttää oikeudellinen velvoite unionin oikeuden tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, johon vastuuhenkilö kuuluu.

(6) Sinua koskevat henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palveluista, joita tarjotaan GDPR: n 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Https://www.tipsandtricks-hq.com/wordpress-easy-https-redirection-plugin

b) Tiedot kolmansille osapuolille

Jos vastuuhenkilö on julkistanut sinua koskevat henkilötiedot ja on velvollinen poistamaan ne GDPR: n 17 artiklan 1 kappaleen mukaisesti, hänen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, tekniset toimenpiteet mukaan lukien, käytettävissä olevan tekniikan ja käyttöönottokustannusten huomioon ottamiseksi. , jotta henkilötietoja käsittelevä tietojenkäsittely olisi vastuussa siitä, että olet rekisteröityä pyytänyt heitä poistamaan kaikki linkit näihin henkilötietoihin tai näiden henkilötietojen kopiot tai jäljennökset.

c) Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely on tarpeen

1) käyttää sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta;

(2) Täyttää oikeudellinen velvoite, joka edellyttää käsittelyä unionin tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, johon vastuussa oleva henkilö on, tai suorittaa yleisen edun mukaista tehtävää tai käyttäessään julkista valtaa, joka on siirretty vastuuhenkilölle;

(3) yleisen edun vuoksi kansanterveyden alalla yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

(4) arkistointitarkoituksiin yleisen edun, tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tarkoituksiin tai tilastointitarkoituksiin GDPR: n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti siltä osin kuin 1 kohdassa mainittu oikeus todennäköisesti saavuttaa tavoitteet - tämän käsittelyn mahdoton tai vakavasti heikentävä, tai -

(5) oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen.

5. Oikeus saada tietoa

Jos olet väittänyt oikeutta oikaisuun, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen vastuuhenkilöä vastaan, vastuuhenkilön on ilmoitettava tästä tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoituksesta kaikille vastaanottajille, joille sinua koskevia henkilötietoja on paljastettu. , paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii suhteetonta työtä.

Sinulla on oikeus vastuuhenkilöön nähden olla tietoinen näistä vastaanottajista.

6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus vastaanottaa sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut vastuuhenkilölle jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle vastuuhenkilölle ilman vastuussa olevan henkilön esteitä, jolle henkilötiedot on toimitettu, edellyttäen että

(a) käsittely perustuu GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai GDPR: n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen tai GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen ja

b) käsittely suoritetaan automatisoiduilla menettelyillä.

Tätä oikeutta käyttäessään sinulla on myös oikeus saada sinuun liittyvät henkilötiedot suoraan yhdeltä vastuuhenkilöltä toiselle vastuuhenkilölle, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa heikentää muiden ihmisten vapauksia ja oikeuksia.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen ei koske sellaisten henkilötietojen käsittelyä, jotka ovat tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai tapahtuu vastuuhenkilölle siirretyn julkisen vallan käyttämisen yhteydessä.

7. Oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus erityistilanteestasi johtuvista syistä milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Vastuuhenkilö ei enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, ellei hän pysty osoittamaan käsittelyn pakottavia laillisia syitä, jotka ylittävät sinun edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittelyn tarkoituksena on puolustaa, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia.

Jos sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään suoramainonnan ylläpitämiseksi, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaisen mainonnan yhteydessä; tämä pätee myös profilointiin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoraan mainontaan.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, sinua koskevia henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä - riippumatta direktiivistä 2002/58 / EY - sinulla on mahdollisuus käyttää vastustamisoikeutta automaattisilla menettelyillä, joissa käytetään teknisiä eritelmiä.

8. Oikeus peruuttaa suostumusilmoitus tietosuojalain nojalla

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumusilmoituksesi tietosuojalain nojalla. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella suoritetun käsittelyn laillisuuteen peruuttamiseen asti.

9. Automatisoitu päätös yksittäistapauksissa mukaan lukien profilointi

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen piiriin, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn - mukaan lukien profilointi - jolla on oikeusvaikutuksia sinuun tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi samalla tavalla. Tämä ei koske päätöstä

(a) on välttämätön sinun ja vastuuhenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi,

(b) on sallittu vastuuvelvollisen alaisen unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, ja tämä lainsäädäntö sisältää asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi, tai

(c) tehdään nimenomaisella suostumuksellasi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua erityisiin henkilötietoluokkiin GDPR: n 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ellei 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa sovelleta ja oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi on toteutettu asianmukaisia ​​toimenpiteitä ja oikeutetut etusi.

Edellä a ja c alakohdassa mainittujen tapausten osalta vastuuhenkilön on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi, mukaan lukien ainakin oikeus saada henkilön väliintulo. vastuussa oleville, ilmaisemaan omat näkemyksensä ja kuulleet päätöksen riitauttamisesta.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti asuin-, työ- tai väitetyn rikkomuksen jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeudellisia oikeussuojakeinoja. katsoo, että henkilötietojesi käsittely on vastoin GDPR: ää.

Valvontaviranomainen, jolle valitus tehtiin, ilmoittaa kantelijalle valituksen asemasta ja tuloksista, mukaan lukien mahdollisuus oikeussuojakeinoihin GDPR 78 artiklan mukaisesti.

Tietojen keräämistä ja tallentamista voidaan kiistää milloin tahansa tulevaisuuden kannalta.

Voit poistaa kolmannen osapuolen evästeiden käytön käytöstä Verkkomainonta-aloitteen käytöstä poistamisen sivu soittaa.

Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietoja napsauttamalla seuraavaa linkkiä: [ga_optout]. Asetetaan opt-out -eväste, joka estää tietojen keräämisen tulevaisuudessa, kun vierailet tällä verkkosivustolla.

Voit myös estää Google Analyticsia keräämästä ja käyttämästä IP-osoitettasi asentamalla selaimen lisäosan Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä. Lähempänä Tiedot.

Löydät lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta täältä: Tiedot 1 / Tiedot 2.

Haluamme huomauttaa, että Google Analytics on määritetty tällä verkkosivustolla siten, että anonyymi IP-osoitteiden kokoelma taataan.

X. Tietojenkäsittely sosiaalisten verkostojen kautta

Ylläpidämme julkisesti saatavilla olevia profiileja sosiaalisissa verkostoissa. Yksilöt, joita käytämme, ovat alla.

Sosiaaliset verkostot, kuten Facebook, Google+ jne., Voivat yleensä analysoida käyttäjän käyttäytymistä kattavasti, jos vierailet heidän verkkosivustollaan tai verkkosivustolla, jossa on integroitua sosiaalisen median sisältöä (esim. Painikkeet tai mainospalkit). Sosiaalisen median läsnäolomme vierailu käynnistää lukuisia tietosuojaan liittyviä käsittelytoimintoja. Yksityiskohtaisesti:

Jos olet kirjautunut sosiaalisen median tilillesi ja vierailet sosiaalisen median läsnäolossamme, sosiaalisen median portaalin ylläpitäjä voi määrittää tämän vierailun käyttäjätiliisi. Tietyissä olosuhteissa henkilötietosi voidaan tallentaa myös, jos et ole kirjautunut sisään tai sinulla ei ole tiliä kyseisessä sosiaalisen median portaalissa. Tässä tapauksessa nämä tiedot tallennetaan esimerkiksi laitteellesi tallennettujen evästeiden avulla tai tallentamalla IP-osoitteesi.

Tällä tavalla kerättyjen tietojen avulla sosiaalisen median portaalien operaattorit voivat luoda käyttäjäprofiileja, joihin omat mieltymyksesi ja kiinnostuksen kohteesi tallennetaan. Tällä tavalla kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa voidaan näyttää sinulle sosiaalisen median läsnäolon sisällä ja ulkopuolella. Jos sinulla on tili vastaavassa sosiaalisessa verkostossa, kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta voidaan näyttää kaikilla laitteilla, joilla olet tai olet kirjautunut sisään.

Huomaa myös, että emme voi jäljittää kaikkia käsittelyprosesseja sosiaalisen median portaaleissa. Palveluntarjoajasta riippuen sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat siis suorittaa jatkokäsittelytoimia. Katso lisätietoja vastaavien sosiaalisen median portaalien käyttöehdoista ja tietosuojasäännöksistä.

1. Oikeusperusta

Sosiaalisen median esiintymisemme on tarkoitus varmistaa mahdollisimman laaja läsnäolo Internetissä. Tämä on GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Sosiaalisten verkostojen käynnistämät analyysiprosessit voivat perustua erilaisiin oikeusperustoihin, jotka sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien on määriteltävä (esim. GDPR: n 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suostumus).

2. Vastuuhenkilö ja oikeuksien puolustaminen

Jos vierailet jollakin sosiaalisen median sivustoistamme (esim.Facebook), me ja sosiaalisen median alustan operaattori olemme vastuussa vierailun aikana käynnistetyistä tietojenkäsittelytoimista. Periaatteessa voit käyttää oikeuksiasi (tiedot, korjaus, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, tietojen siirrettävyys ja valitukset) vastaan meitä samoin kuin vaatimus vastaavan sosiaalisen median portaalin ylläpitäjää (esim. Facebookia) vastaan.

Huomaa, että huolimatta jaetusta vastuusta sosiaalisen median portaalien ylläpitäjien kanssa, meillä ei ole täyttä vaikutusta sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin. Vaihtoehtomme perustuvat pitkälti yksilön yrityspolitiikkaan
Palveluntarjoaja.

3. Varastoinnin kesto

Suoraan sosiaalisen median läsnäolon kautta keräämämme tiedot poistetaan järjestelmistämme heti, kun niiden säilyttämisen tarkoitus ei enää ole voimassa, pyydät meitä poistamaan ne, peruuttamaan suostumuksesi tallentamiseen tai tietojen tallennuksen tarkoitus ei enää ole voimassa . Tallennetut evästeet säilyvät laitteellasi, kunnes poistat ne. Pakolliset säännökset - etenkin säilytysajat - eivät muutu.

Meillä ei ole vaikutusta tietojesi säilytysaikaan, jonka sosiaalisten verkostojen ylläpitäjät tallentavat omiin tarkoituksiinsa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä suoraan sosiaalisten verkostojen operaattoreihin (esim. Heidän tietosuojakäytännössään, katso alla).

4. Sosiaaliset verkostot yksityiskohtaisesti

Facebook

Meillä on profiili Facebookissa. Palveluntarjoaja on Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Facebookilla on EU-US Privacy Shield -sertifikaatti.

Olemme tehneet sopimuksen yhteisestä käsittelystä (Controller Addendum) Facebookin kanssa. Tämä sopimus määrittää, mistä tietojenkäsittelytoimista me tai Facebook olemme vastuussa, kun vierailet Facebook-sivulla. Voit tarkastella tätä sopimusta seuraavasta linkistä: sopimus.

Voit säätää mainosasetuksiasi itse käyttäjätililläsi. Voit tehdä tämän napsauttamalla seuraavasta linkistä ja kirjaudu sisään: Linkki

Yksityiskohdat löytyvät Facebookin tietosuojakäytäntö.

Instagram

Meillä on profiili Instagramissa. Palveluntarjoaja on Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, ovat osoitteessa Instagram-tietosuojakäytäntö.