*** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ! Δυστυχώς, δεν μπορούμε να στείλουμε κανένα προϊόν από τις 23.08 έως τις 10.09.2023 Ιουλίου XNUMX! ***

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

(Κατάσταση: 01.10.2019)

Πολιτική απορρήτου για την Conaskin

I. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου

Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και άλλων εθνικών νόμων περί προστασίας δεδομένων των κρατών μελών καθώς και άλλων κανονισμών προστασίας δεδομένων είναι

Conaskin GmbH
Δρ. Ντιρκ Σέιγκερτ
Schauburgerstr. 116
D-24118 Κίελο

Τηλέφωνο: 0431 5606801
Φαξ: 0431 5606827
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: contact@conaskin.de
Website: www.conaskin.de

ΙΙ. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπευθύνου είναι

Conaskin GmbH
Δρ. Ντιρκ Σέιγκερτ
Schauburgerstr. 116
D-24118 Κίελο

Τηλέφωνο: 0431 5606801
Φαξ: 0431 5606827
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: contact@conaskin.de
Website: www.conaskin.de

III. Γενικές πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων

1. Πεδίο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατ 'αρχήν, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή ενός λειτουργικού ιστότοπου και του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Η συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας πραγματοποιείται τακτικά μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Ισχύει εξαίρεση στις περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί προηγούμενη συγκατάθεση για πραγματικούς λόγους και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από το νόμο.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στο βαθμό που λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR) χρησιμεύει ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση. Αυτό ισχύει επίσης για εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων.

Στο βαθμό που η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.

Σε περίπτωση που τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους και εάν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερτερούν του πρώτου αναφερόμενου συμφέροντος, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR εξυπηρετεί ως νομική βάση για την επεξεργασία.

3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων θα διαγραφούν ή θα μπλοκαριστούν μόλις δεν ισχύει πλέον ο σκοπός της αποθήκευσης. Η αποθήκευση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί εάν αυτό έχει προβλεφθεί από τον Ευρωπαίο ή τον εθνικό νομοθέτη σε κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις της Ένωσης στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος. Τα δεδομένα επίσης θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τα αναφερόμενα πρότυπα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης.

IV. Παροχή του ιστότοπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Κάθε φορά που γίνεται κλήση του ιστότοπού μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή του υπολογιστή που καλεί.

Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • Επισκέφτηκε σελίδες Conaskin
 • Διεύθυνση IP του χρήστη
 • Χρήστης προστασίας καταλόγου
 • κορμούς
 • Κωδικός κατάστασης
 • ποσότητα των δεδομένων
 • referer
 • Πράκτορας χρήστη
 • ονομάζεται όνομα κεντρικού υπολογιστή

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Οι διευθύνσεις IP αποθηκεύονται ανώνυμα. Για να γίνει αυτό, τα τρία τελευταία ψηφία καταργούνται, δηλαδή το 127.0.0.1 γίνεται 127.0.0. *. Οι διευθύνσεις IPv6 είναι επίσης ανώνυμες. Οι ανώνυμες διευθύνσεις IP διατηρούνται για 60 ημέρες. Αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 lit.f του GDPR

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η παράδοση του ιστότοπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για να γίνει αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής πραγματοποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών μας. Δεν πραγματοποιείται αξιολόγηση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 του φωτός GDPR έγκειται επίσης σε αυτούς τους σκοπούς.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση της συλλογής δεδομένων για την παροχή της ιστοσελίδας, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη συνεδρία έχει λήξει.

Εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει μετά από επτά ημέρες το αργότερο. Είναι δυνατή η αποθήκευση πέρα ​​από αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP των χρηστών διαγράφονται ή αποξενώνονται έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να εκχωρηθούν στον πελάτη που έχει πρόσβαση.

5. Επιλογή αντίθεσης και απομάκρυνσης

Η συλλογή των δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου και την αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα αντίρρησης εκ μέρους του χρήστη.

V. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookie είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου ή από το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης καλεί έναν ιστότοπο, ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά χαρακτήρων που επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται με σαφήνεια όταν καλείται ξανά ο ιστότοπος.

Εάν χρησιμοποιούνται τεχνικά απαραίτητα cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστότοπού μας απαιτούν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης κλήσεων μετά την αλλαγή σελίδων.

Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται και μεταδίδονται στα cookies:

Αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας χρήστη για την εκχώρηση του σωστού καλαθιού αγορών

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies στον ιστότοπό μας που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών στο σερφ.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να μεταδοθούν τα ακόλουθα δεδομένα:

Αναγνώριση της τρέχουσας σελίδας και της περιόδου σύνδεσης χρήστη

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο ψευδώνυμο με τεχνικές προφυλάξεις. Επομένως, δεν είναι πλέον δυνατή η εκχώρηση των δεδομένων στον χρήστη που καλεί. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρήση των cookies για σκοπούς ανάλυσης και λαμβάνεται η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει επίσης αναφορά σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικά απαραίτητα cookie είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 που αναφέρεται στο GDPR.

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν cookies για σκοπούς ανάλυσης είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της χρήσης των τεχνικά απαραίτητων cookies είναι η απλοποίηση της χρήσης ιστότοπων για χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookie. Για αυτό είναι απαραίτητο το πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται ακόμη και μετά την αλλαγή σελίδων.

Χρειαζόμαστε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:

Εκχώρηση του σωστού καλαθιού αγορών στην τρέχουσα συνεδρία χρήστη.

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται από τεχνικά απαραίτητα cookie δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρήστη.

Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του. Τα cookie ανάλυσης μας λένε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και έτσι μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε την προσφορά μας και να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου.

Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, του φωτός GDPR βρίσκεται σε αυτούς τους σκοπούς.

4. Διάρκεια αποθήκευσης, δυνατότητα ένστασης και απομάκρυνσης

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται στον ιστότοπό μας από εκεί. Ως χρήστης, επομένως έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα για τον ιστότοπό μας, είναι πιθανό ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστότοπου.

Η μετάδοση των cookies Flash δεν μπορεί να αποφευχθεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, αλλά αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του Flash Player.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie από τρίτα μέρη κάνοντας κλικ στη σελίδα απενεργοποίησης της πρωτοβουλίας διαφήμισης δικτύου: Μεταβείτε στη σελίδα απενεργοποίησης

5.Google Analytics

a) Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού από την Google Inc., το 1600 Amphitheater Parkway, το Mountain View, την CA 94043 USA, στο εξής "Google". Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν έτσι την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς

 • Τύπος Browser / έκδοση,
 • χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα,
 • URL διεύθυνσης παραπομπής (η σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως),
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση (διεύθυνση IP),
 • Χρόνος αίτησης διακομιστή,

συνήθως μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευτεί με άλλα δεδομένα Google. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στον ιστότοπό μας με την προσθήκη "_gat._anonymizeIp". Σε αυτήν την περίπτωση, η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί ήδη από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ως εκ τούτου ανώνυμη. Η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί μόνο σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

β) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικά απαραίτητα cookie είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, φωτ. GDPR

γ) Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Εκ μέρους του χειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει στον χειριστή του ιστότοπου άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο σύνολό τους.

Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την αξιολόγηση δεδομένων από cookie διπλού κλικ και το AdWords για στατιστικούς σκοπούς. Εάν δεν το θέλετε, μπορείτε να το κάνετε μέσω Διαχειριστής προτιμήσεων διαφημίσεων μακριά.

δ) Διάρκεια αποθήκευσης, δυνατότητα ένστασης και απομάκρυνσης

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο Λήψη προσθήκης προγράμματος περιήγησης και εγκαταστήστε το ή κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις cookie. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης που θα αποτρέπει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie εξαίρεσης ισχύει μόνο σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για τον ιστότοπό μας και είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookie σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το cookie εξαίρεσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στο Βοήθεια Google Analytics.

6. Facebook pixel

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το εικονοστοιχείο δράσης του Facebook για τη μέτρηση μετατροπής, το Facebook Inc., η 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook").

Με αυτόν τον τρόπο, η συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου μπορεί να παρακολουθηθεί μετά την ανακατεύθυνσή τους στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Ως αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook μπορεί να αξιολογηθεί για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς και βελτιστοποιηθούν τα μελλοντικά διαφημιστικά μέτρα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας, δεν μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook για τα δικά τους διαφημιστικά purposes, σύμφωνα με την Facebook Πολιτική χρήσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ως αποτέλεσμα, το Facebook μπορεί να επιτρέψει την προβολή διαφημίσεων στο Facebook και εκτός Facebook. Η χρήση αυτών των δεδομένων δεν μπορεί να επηρεαστεί από εμάς ως χειριστής τοποθεσίας.

Die Nutzung von Facebook-Pixel erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 λίτρο f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an effektiven Werbemaßnahmen unter Einschluss der sozialen Medien.

Στην πολιτική απορρήτου του Facebook θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Προσαρμοσμένα κοινά" στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαφημίσεων" στο πλαίσιο https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen μακριά. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να συνδεθείτε στο Facebook.

Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση που βασίζεται στη χρήση από το Facebook στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής διαδραστικής ψηφιακής διαφήμισης: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

VI. Πρόσθετα και εργαλεία

Πρόσθετο κοινωνικών μέσων "Shariff Wrapper"

Σας προσφέρουμε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τα λεγόμενα "κουμπιά κοινωνικών μέσων" στον ιστότοπό μας. Για την προστασία των δεδομένων σας, στηριζόμαστε στη λύση "Shariff" κατά την εφαρμογή. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα κουμπιά ενσωματώνονται μόνο στον ιστότοπό μας ως στατικό γραφικό που περιέχει σύνδεσμο προς τον αντίστοιχο ιστότοπο του παρόχου. Κάνοντας κλικ στο γραφικό θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του αντίστοιχου παρόχου, ακριβώς όπως λειτουργεί με κανονικούς συνδέσμους. Μόνο όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του παρόχου λαμβάνει πληροφορίες για εσάς, όπως τη διεύθυνση IP σας. Εάν δεν κάνετε κλικ στα γραφικά κουμπιών, δεν θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή δεδομένων. Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας στα κοινωνικά δίκτυα μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους όρους χρήσης του αντίστοιχου παρόχου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη και τη λύση Shariff εδώ: https://de.wordpress.org/plugins/shariff/

Προσφέρουμε κουμπιά για τις ακόλουθες υπηρεσίες / εταιρείες στον ιστότοπό μας: Facebook, Instagram, YouTube.

WooCommerce

Συλλέγουμε πληροφορίες κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο κατάστημά μας.

1. Τι συλλέγουμε και αποθηκεύουμε

Ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, καταγράφουμε:

 • Προϊόντα που προβλήθηκαν: Εδώ σας δείχνουμε προϊόντα που έχετε δει πρόσφατα.
 • Τοποθεσία, διεύθυνση IP και τύπος προγράμματος περιήγησης: Χρησιμοποιούμε αυτό για σκοπούς όπως η εκτίμηση των φόρων και των εξόδων αποστολής
 • Διεύθυνση αποστολής: Θα σας ζητήσουμε να το παράσχετε, για παράδειγμα, για να προσδιορίσετε τα έξοδα αποστολής πριν κάνετε μια παραγγελία και να μπορέσουμε να σας στείλουμε την παραγγελία.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να παρακολουθούμε τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Όταν κάνετε αγορές μαζί μας, θα σας ζητήσουμε να παράσχετε πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας / πληρωμής και προαιρετικά στοιχεία λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Αποστολή πληροφοριών σχετικά με τον λογαριασμό και τις παραγγελίες σας
 • Απαντήστε στα ερωτήματά σας, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών χρημάτων και των καταγγελιών
 • Επεξεργασία πράξεων πληρωμής και πρόληψη της απάτης
 • Ρυθμίστε το λογαριασμό σας για το κατάστημά μας
 • Συμμόρφωση με όλες τις νομικές υποχρεώσεις, όπως ο υπολογισμός του φόρου
 • Βελτίωση των προσφορών μας
 • Αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ όταν θέλετε να τα λάβετε

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό μαζί μας, αποθηκεύουμε το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των στοιχείων πληρωμής για μελλοντικές παραγγελίες.

Συνήθως αποθηκεύουμε πληροφορίες για εσάς για όσο διάστημα τις χρειαζόμαστε με σκοπό τη συλλογή και τη χρήση τους και είμαστε υποχρεωμένοι να τις αποθηκεύουμε. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε πληροφορίες παραγγελίας για 10 χρόνια για φορολογικούς και λογιστικούς λόγους. Αυτό περιλαμβάνει το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας και τη διεύθυνση χρέωσης και αποστολής σας.

Αποθηκεύουμε επίσης σχόλια ή βαθμολογίες εάν επιλέξετε να τα αφήσετε.

2. Όποιος από την ομάδα μας έχει πρόσβαση

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, τόσο οι διαχειριστές όσο και οι διαχειριστές καταστημάτων μπορούν να έχουν πρόσβαση:

 • Παραγγελία πληροφοριών όπως αγορασμένα προϊόντα, χρόνος αγοράς και διεύθυνση αποστολής και
 • Πληροφορίες πελατών, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση email σας, καθώς και τα στοιχεία χρέωσης και αποστολής

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για την επεξεργασία παραγγελιών, την έκδοση επιστροφών χρημάτων και τη βοήθειά σας.

3. Τι μοιραζόμαστε με άλλους

Μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που μας βοηθούν να προσφέρουμε τις παραγγελίες και τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Για παράδειγμα PayPal, Google, Facebook.

4. πληρωμές

Δεχόμαστε πληρωμές με PayPal. Κατά την επεξεργασία της πληρωμής, ορισμένα από τα δεδομένα σας θα μεταβιβαστούν στο PayPal. Μόνο οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία ή την εκτέλεση της πληρωμής μεταβιβάζονται, όπως η συνολική τιμή αγοράς και τα στοιχεία πληρωμής.

Εδώ μπορείτε να πάρετε το Πολιτική Απορρήτου του PayPal Προβολή.

Google Web Fonts

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google για την ομοιόμορφη αναπαράσταση των γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές Google εγκαθίστανται τοπικά. Δεν υπάρχει σύνδεση με τους διακομιστές της Google.

VII. Ενημερωτικό δελτίο

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα δωρεάν ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπό μας. Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, τα δεδομένα από τη μάσκα εισαγωγής μας διαβιβάζονται.

Κατά την εγγραφή, συλλέγεται η διεύθυνση email του χρήστη.

Για την επεξεργασία των δεδομένων, η συγκατάθεσή σας λαμβάνεται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής και γίνεται αναφορά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Εάν αγοράσετε αγαθά ή υπηρεσίες στον ιστότοπό μας και εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να σας στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα αποστέλλονται μόνο μέσω του ενημερωτικού δελτίου απευθείας διαφημίσεις για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μετά την εγγραφή του χρήστη στο ενημερωτικό δελτίο είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Η νομική βάση για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ως αποτέλεσμα της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών είναι η Ενότητα 7 (3) UWG.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή της διεύθυνσης email του χρήστη χρησιμοποιείται για την παράδοση του ενημερωτικού δελτίου.

Η συλλογή άλλων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής χρησιμεύει για την αποτροπή της κατάχρησης των υπηρεσιών ή της διεύθυνσης email που χρησιμοποιείται.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Επομένως, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη αποθηκεύεται εφόσον η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο είναι ενεργή.

Τα άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής συνήθως διαγράφονται μετά από περίοδο εξήντα ημερών.

5. Επιλογή αντίθεσης και απομάκρυνσης

Ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει ένας αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο για το σκοπό αυτό.

Αυτό σας επιτρέπει επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής.

VIII. Εγγραφή

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στον ιστότοπό μας, προσφέρουμε στους χρήστες την ευκαιρία να εγγραφούν παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα εισάγονται σε μάσκα εισόδου και μεταδίδονται σε εμάς και αποθηκεύονται. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για αλληλογραφία με εσάς και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο διαθέσατε τα δεδομένα σε εμάς. Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνο στη ναυτιλιακή εταιρεία με εντολή παράδοσης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των εμπορευμάτων. Για την επεξεργασία πληρωμών, μεταβιβάζουμε μόνο τα δεδομένα του καλαθιού αγορών σας στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει την πληρωμή.

Κατά την πληρωμή μέσω PayPal, πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal, πάγιας εντολής μέσω PayPal ή - εάν προσφέρεται - "αγορά στο λογαριασμό" μέσω PayPal, τα δεδομένα πληρωμής σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο (εφεξής "PayPal") που συλλέχθηκε εξωτερικά. Το PayPal διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει πιστωτική επιταγή για την πιστωτική κάρτα τρόπων πληρωμής μέσω PayPal, πάγια εντολή μέσω PayPal ή - εάν προσφέρεται - "αγορά στο λογαριασμό" μέσω PayPal. Το PayPal χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της πιστωτικής επιταγής σε σχέση με τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την παροχή της αντίστοιχης μεθόδου πληρωμής. Η πιστωτική έκθεση μπορεί να περιέχει τιμές πιθανότητας (οι λεγόμενες τιμές βαθμολογίας). Όσον αφορά τις τιμές βαθμολογίας στο αποτέλεσμα της πιστωτικής έκθεσης, βασίζονται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Τα δεδομένα διευθύνσεων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τιμών βαθμολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα πιστωτικά γραφεία που χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στο Πολιτική απορρήτου PayPal.

Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους πέρα ​​από αυτό. Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής:

 • Φύλο ή τίτλος
 • Ονομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Οδός και αριθμός σπιτιού
 • Postleitzahl
 • Τοποθεσία
 • Οικόπεδο
 • κωδικό πρόσβασης
 • αποδεχτείτε την πολιτική απορρήτου

εθελοντικές πληροφορίες δεδομένων:

 • το όνομα της εταιρείας
 • Φαρμακείο (ναι / όχι)
 • Ansprechpartner
 • ΑΦΜ.
 • Τηλέφωνο
 • Φαξ
 • Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Κατά τη στιγμή της εγγραφής, αποθηκεύονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

Ώρα εγγραφής

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, λαμβάνεται η συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR.

Εάν η καταχώριση χρησιμεύει για την εκπλήρωση μιας σύμβασης στην οποία ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, η πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Απαιτείται εγγραφή του χρήστη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης με τον χρήστη ή για την πραγματοποίηση προσυμβατικών μέτρων προκειμένου να γίνει

- Απλοποιήστε τις μελλοντικές παραγγελίες

- Κατανομή ορισμένων συνθηκών τιμών για το z. Β. Εμπόρους ή φαρμακεία

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Αυτό συμβαίνει κατά τη διαδικασία εγγραφής για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων όταν τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη και μετά τη σύναψη της σύμβασης, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του συμβατικού εταίρου για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων.

5. Επιλογή αντίθεσης και απομάκρυνσης

Ως χρήστης, μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει για εσάς ανά πάσα στιγμή.

Η διαγραφή πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική ή γραπτή ειδοποίηση (με επιστολή ή email) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος διαγραφής.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα επεξεργασίας και διαγραφής των ίδιων των δεδομένων χρήστη αφού συνδεθούν μέσω του "Ο λογαριασμός μου".

Εάν τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, η πρόωρη διαγραφή των δεδομένων είναι δυνατή μόνο εάν δεν υπάρχουν συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις για την αποτροπή της διαγραφής.

ΙΧ. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είστε υποκείμενο δεδομένων κατά την έννοια του GDPR και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του υπευθύνου:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης

Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο για το εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες από τον υπεύθυνο:

α) τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα ·

(β) τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία ·

(γ) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς έχουν αποκαλυφθεί ή ακόμη αποκαλύπτονται

(δ) την προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων ή, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης ·

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο ή δικαιώματος ένστασης σε αυτήν την επεξεργασία ·

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή ·

ζ) όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων ·

(η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική και το εύρος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μιας τέτοιας επεξεργασίας για τα δεδομένα θέμα.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του GDPR σε σχέση με τη μετάδοση.

2. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ή / και ολοκλήρωσης έναντι του υπεύθυνου, εάν τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν είναι λανθασμένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος πρέπει να κάνει τη διόρθωση αμέσως.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για ένα χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο να ελέγξει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων ·

(β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα και αντί αυτού να ζητήσετε να περιοριστεί η χρήση των προσωπικών δεδομένων ·

(γ) ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις, ή

(δ) εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου υπερισχύουν των λόγων σας.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει περιοριστεί, αυτά τα δεδομένα - εκτός από την αποθήκευσή τους - επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή με σκοπό την διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος που επεξεργάζεται η Ένωση ή ένα κράτος μέλος.

Εάν ο περιορισμός επεξεργασίας έχει περιοριστεί σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο πριν από την άρση του περιορισμού.

4. Δικαίωμα ακύρωσης

α) Υποχρέωση διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο να διαγράψει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και ο υπεύθυνος υποχρεούται να διαγράψει αυτά τα δεδομένα αμέσως εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

(1) Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.

(2) Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

(3) Αντίθετα με την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.

(4) Τα προσωπικά δεδομένα που σας έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία παράνομα.

(5) Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών στα οποία υπόκειται ο υπεύθυνος.

(6) Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR. Https://www.tipsandtricks-hq.com/wordpress-easy-https-redirection-plugin

β) Πληροφορίες σε τρίτους

Εάν ο υπεύθυνος έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και είναι υποχρεωμένο να τα διαγράψει σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του GDPR, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να λάβει υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής , να αναγκάσει το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, ότι εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, το έχετε ζητήσει να διαγράψουν όλους τους συνδέσμους προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή αντίγραφα ή αντιγραφές αυτών των προσωπικών δεδομένων.

γ) Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υπάρχει εάν είναι απαραίτητη η επεξεργασία

(1) να ασκήσει το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης ·

(2) Να εκπληρώσει μια νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στα οποία υπόκειται ο υπεύθυνος ή να εκτελέσει καθήκοντα που είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που είναι μεταφέρθηκε στον υπεύθυνο ·

(3) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχεία h και i και το άρθρο 9, παράγραφος 3 του GDPR ·

(4) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, στο βαθμό που το δικαίωμα που αναφέρεται στην ενότητα (1) είναι πιθανό να πραγματοποιήσει την υλοποίηση των στόχων του Αυτή η επεξεργασία είναι αδύνατη ή την επηρεάζει σοβαρά ή

(5) για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης

Εάν έχετε διεκδικήσει το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας εναντίον του υπεύθυνου, ο υπεύθυνος υποχρεούται να ειδοποιεί όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με αυτήν τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας , εκτός εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Έχετε το δικαίωμα έναντι του υπεύθυνου για ενημέρωση σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

6. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει στον υπεύθυνο, σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο άτομο χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο στον οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι

α) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και

(β) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, έχετε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζετε απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα από έναν υπεύθυνο σε άλλο υπεύθυνο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Αυτό δεν πρέπει να θίγει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων.

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή λαμβάνει χώρα κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει μεταφερθεί στον υπεύθυνο.

7. Δικαίωμα αντικρούσεως

Έχετε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμ. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

Ο υπεύθυνος δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία χρησιμεύει για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη λειτουργία απευθείας αλληλογραφίας, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για το προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιες άμεσες διαφημίσεις.

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.

Σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας - ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ - έχετε την επιλογή να ασκήσετε το δικαίωμα ένστασής σας μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συναίνεσης βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη δήλωση συγκατάθεσής σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας έως το σημείο υπαναχώρησης.

9. Αυτοματοποιημένη απόφαση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένου του προφίλ - η οποία έχει νομικές επιπτώσεις σε εσάς ή που σε επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν ισχύει κατά τη λήψη της απόφασης

(α) είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου,

(β) επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος και αυτή η νομοθεσία περιέχει τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας και των νόμιμων συμφερόντων σας, ή

(γ) γίνεται με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, αυτές οι αποφάσεις ενδέχεται να μην βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α ή ζ και έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας και του νόμιμου σας τα ενδιαφέροντα.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ), ο υπεύθυνος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, καθώς και των νόμιμων συμφερόντων σας, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος να λάβετε την παρέμβαση ενός ατόμου εκ μέρους του υπευθύνου, να εκφράσουν τη δική τους άποψη και ακούστηκαν για την αμφισβήτηση της απόφασης.

10. Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος του τόπου κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της φερόμενης παραβίασης, εάν είστε της άποψης ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον GDPR.

Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την κατάσταση και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του GDPR.

Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie από τρίτους χρησιμοποιώντας το Σελίδα απενεργοποίησης της πρωτοβουλίας διαφήμισης δικτύου . Κλήσης

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: [ga_optout]. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης που θα αποτρέπει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο.

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση της διεύθυνσης IP από το Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσετε το Google Analytics. Πιο κοντά Πληροφορίες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων εδώ: Πληροφορίες 1 / Πληροφορίες 2.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει διαμορφωθεί σε αυτόν τον ιστότοπο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εγγυημένη μια ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP.

X. Επεξεργασία δεδομένων μέσω κοινωνικών δικτύων

Διατηρούμε προσιτά στο κοινό προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα. Τα μεμονωμένα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε βρίσκονται παρακάτω.

Τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Google+ κ.λπ. μπορούν γενικά να αναλύσουν τη συμπεριφορά των χρηστών σας συνολικά όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό τους ή έναν ιστότοπο με ενσωματωμένο περιεχόμενο κοινωνικών μέσων (π.χ. όπως κουμπιά ή διαφημιστικά πανό) Η επίσκεψη στην παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενεργοποιεί πολλές διαδικασίες επεξεργασίας που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων. Λεπτομερώς:

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επισκεφθείτε την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο χειριστής της πύλης κοινωνικών μέσων μπορεί να εκχωρήσει αυτήν την επίσκεψη στο λογαριασμό χρήστη σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να καταγραφούν εάν δεν είστε συνδεδεμένοι ή δεν έχετε λογαριασμό στην αντίστοιχη πύλη κοινωνικών μέσων. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτά τα δεδομένα καταγράφονται, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας cookie που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή καταγράφοντας τη διεύθυνση IP σας.

Με τη βοήθεια των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο, οι χειριστές των πυλών κοινωνικών μέσων μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ χρηστών στα οποία αποθηκεύονται οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος μπορούν να προβληθούν σε εσάς εντός και εκτός της αντίστοιχης παρουσίας των κοινωνικών μέσων. Εάν έχετε λογαριασμό στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, η διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μπορεί να εμφανίζεται σε όλες τις συσκευές στις οποίες είστε ή είστε συνδεδεμένοι.

Σημειώστε επίσης ότι δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ξανά όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας στις πύλες κοινωνικών μέσων. Ανάλογα με τον πάροχο, περαιτέρω πράξεις επεξεργασίας μπορούν επομένως να πραγματοποιηθούν από τους χειριστές των πυλών κοινωνικών μέσων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους όρους χρήσης και τις διατάξεις προστασίας δεδομένων από τις αντίστοιχες πύλες κοινωνικών μέσων.

1. Νομική βάση

Οι εμφανίσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή παρουσία στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι έννομο συμφέρον κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 lit.f του GDPR. Οι διαδικασίες ανάλυσης που ξεκινούν από τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις που πρέπει να καθορίζονται από τους χειριστές των κοινωνικών δικτύων (π.χ. συγκατάθεση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 αναμμένη.

2. Υπεύθυνο άτομο και διεκδίκηση δικαιωμάτων

Εάν επισκεφθείτε έναν από τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων (π.χ. Facebook), εμείς και ο χειριστής της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων είναι υπεύθυνοι για τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Κατ 'αρχήν, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πληροφορίες, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα δεδομένων και παράπονα) κατά εμάς επίσης αξίωση εναντίον του χειριστή της αντίστοιχης πύλης κοινωνικών μέσων (π.χ. εναντίον Facebook).

Λάβετε υπόψη ότι παρά την κοινή ευθύνη με τους φορείς εκμετάλλευσης πύλης κοινωνικών μέσων, δεν έχουμε πλήρη επιρροή στις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων των πυλών κοινωνικών μέσων. Οι επιλογές μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εταιρική πολιτική του αντίστοιχου ατόμου
Προμηθευτής.

3. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εμάς μέσω της παρουσίας των κοινωνικών μέσων θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις ισχύσει ο σκοπός της αποθήκευσής τους, μας ζητάτε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός για την αποθήκευση δεδομένων δεν ισχύει πλέον . Τα αποθηκευμένα cookie παραμένουν στη συσκευή σας έως ότου τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δεν επηρεάζουμε την περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, η οποία αποθηκεύεται από τους χειριστές των κοινωνικών δικτύων για τους δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους χειριστές των κοινωνικών δικτύων (π.χ. στην πολιτική απορρήτου τους, δείτε παρακάτω).

4. Κοινωνικά δίκτυα λεπτομερώς

Facebook

Έχουμε ένα προφίλ στο Facebook. Ο πάροχος είναι η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Το Facebook είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

Έχουμε συνάψει συμφωνία για κοινή επεξεργασία (Addendum Controller) με το Facebook. Αυτή η συμφωνία καθορίζει ποιες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είμαστε υπεύθυνοι για το Facebook όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να δείτε αυτήν τη συμφωνία στον παρακάτω σύνδεσμο: σύμβαση.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις διαφήμισης στο λογαριασμό χρήστη σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο στον παρακάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε: Σύνδεσμος

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο Πολιτική απορρήτου στο Facebook.

Instagram

Έχουμε ένα προφίλ στο Instagram. Ο πάροχος είναι η Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα Πολιτική απορρήτου Instagram.